Vabariigi Valitsus kiitis 14. veebruari korraldusega nr 43 heaks Eesti teadustaristu teekaardi objektide uuendatud loetelu. Eesti teadustaristu teekaardi nimekirja kuulub otsusega jätkuvalt ka Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (RSKTK).

Eesti Teadusagentuur koostab ja uuendab teekaardi nimekirja iga 3-4 aasta järel, tegemist on loeteluga riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest. Taristu lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda rahastamisotsust ega pane objekte tähtsuse järjekorda, kuid teekaart on sisendiks investeeringuotsustele.

“On hea meel tõdeda, et Eesti vabariigi valitsus väärtustab RSKTK rolli ning tuge meditsiiniteaduse arendamisel. Oleme õigel teel!” kinnitas Katrin Kaarna.

RSKTK moodustati 2010. aastal eesmärgiga tõhustada terviseuuringuid Eestis. RSKTK on konsortsium, mille partneriteks on Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum. Eelmisel perioodil loodi Tartusse kaasaegne Siirdemeditsiinikeskus. Käesoleval perioodil toimub Kliiniliste teadusuuringute keskuse kui teadusinfrastruktuuri lõplik väljaarendamine. RSKTK-d rahastab aastani 2020 Euroopa Regionaalarengu Fond.

Eesti teadustaristu teekaardi 2018 nimekirja ja rohkem infot leiab Eesti Teadusagentuuri kodulehelt.

Lisateave: Katrin Kaarna, RSKTK tegevjuht, +372 737 4119, katrin.kaarna@ut.ee