Riiklik Siirdemeditsiini ja Kliiniliste Teadusuuringute keskus (CTM) kasutab Tartu Ülikooli, Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Eesti Maaülikooli infrastruktuuri ning koondab endas terviseuuringute läbiviimiseks vajalikud tipptehnoloogiad ja kompetentsi.

Kliinilised ravimiuuringud on kaasaegse arstiteaduse lahutamatu osa. Kliinilised uuringud võivad hõlmata nii esmakordset uue ravimi kasutust, kui ka juba kasutusel olevate ravimitega tehtavaid uuringuid. Uuringu alustamiseks koostatakse täpne uuringuplaan ning taotletakse meditsiinieetika komitee kooskõlastus ja Ravimiameti nõusolek. Rahvusvahelistes kliinilistes uuringutes osalemine on uuringutes osalejatele kui ka haiglale kindel tunnustus, sest haigla peab vastama rahvusvahelistele standarditele ning arstid peavad olema läbinud vastava GCP (Good clinical practice) koolituse, kus käsitletakse ravimite kliiniliste uuringute põhimõtteid, Eesti ning Euroopa Liidu õigusakte, mis puudutavad kliiniliste uuringute läbiviimist.