Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuringute keskus on osa Kliiniliste uuringute keskuse infrastruktuurist ning toetab keskust erinevate tugiteenustega. Seksuaaltervise uuringute keskuse tegevussuunad on teadusuuringud, valdkonna indikaatorite väljatöötamine ja analüüs, koolitused, arendustegevus ja avalikkusele suunatud teavitustöö.
Seksuaaltervise uuringute keskus asub TÜ naistekliinikus ning keskendub Eesti elanike seksuaaltervise mõjurite uurimisele, seksuaalhariduse edendamisele ning seksuaalvägivallaga seotud teenuste arendamisele ja analüüsile eesmärgiga oma tegevuste kaudu aidata kaasa positiivsetele muutustele Eesti elanikkonna seksuaal- ja reproduktiivtervises.