Sotsiaalministeerium ja Eesti Teadusagentuur kutsuvad osalema tervisevaldkonna uuringute infopäevadel 1. oktoobril ning 12. detsembril 2019. aastal, asukohaga Suur-Ameerika 1, Tamme saalis.

Tervisevaldkonna uuringupäevad on kutsutud kokku, et olla kohtumisplatvormiks tervisevaldkonna poliitikakujundajatele ja -rakendajatele ning teadus-arendus ja rakendusasutustes terviseteemasid puudutavate uuringute tegijatele. Uuringute infopäevad on hea võimalus jagada üksteisega põnevaid uuringutulemusi ja -ideid, süvendada koostööd, algatada uusi võrgustikke ning leida häid koostööpartnereid.

2019. a. uuringupäevadele on palutud oma töid tutvustama tervisedenduse, haiguste ennetamise, tervishoiuteenuste kvaliteedi, ravi ja ravimite tõhususe teemal uuringuid läbiviivad teadlased/uurijad. Lisaks antakse ülevaade sotsiaalministeeriumis koostamisel olevast rahvastiku tervise arengukavast, ministeeriumi tellimusel tehtud uuringutest ning arutleda on võimalik tõenduspõhise poliitikakujundamise üle.

RSKTK tegevjuht Katrin Kaarna esineb ettekandega „Terviseandmete kasutamine kliinilises teadustöös“ 01.10.2019 toimuval infopäeval.

Kutse-päevakava
Registreerumine on avatud kuni 1 nädal enne ürituse toimumist või kuni kohtade arvu täitumiseni.

Lisainfo:
Angela Ivask
Terviseala teadusnõunik
angela.ivask@sm.ee
626 9735