Alates 1. novembrist 2018 kehtib Tartu Ülikooli Kliinikumis „Kliiniliste ravimi- ja teaduslike uuringute läbiviimise kord Kliinikumis“ 13. versioon ning senine kliiniliste teadusuuringute register asendub DHS platvormil oleva registriga.

Uue registri loomine DHS platvormile osutus vajalikuks, kuna senise registri alusplatvorm vananes tehnoloogiliselt ja vajas väljavahetamist. Teadusuuringute registri ülesehitamisel lähtusime lihtsusest ja kasutajasõbralikkusest ning minimeerisime registrisse lisatavate dokumentide hulga.

Teadusuuringute registriga seotud sisulistele küsimustele vastavad Katrin Kaarna Katrin.Kaarna@kliinikum.ee ja Riina Janno Riina.Janno@kliinikum.ee.
Taivi Namm Taivi.Namm@kliinikum.ee ühendkantseleist aitab uurijaid kõikides teadusuuringute registriga seotud tehnilistes küsimustes.

Kliiniliste ravimi- ja teaduslike uuringute läbiviimise korra peamised sisulised põhimõtted on järgmised:
1) juhtiv uurija vastutab uuringu läbiviimise eest uuringukeskuses;
2) TÜ/TÜK Kliiniliste Uuringute Keskus toetab uurijaid uuringute läbiviimisel.

Kliiniliste ravimi- ja teaduslike uuringute läbiviimise korra uue versiooni selgitamiseks ning registri demonstreerimiseks toimusid 01.11.2018 ja 05.11.2018 ka koolitused.

Täiendav info: Katrin Kaarna, Katrin.Kaarna@kliinikum.ee, 737 4119.