Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Kliinikum kutsuvad patsiente osalema akadeemilises teadusuuringus:

“Kasvajavastase immuunsuse sünergiline aktiveerimine kiiritusravi ja durvalumabi (MEDI4736) abil metastaatilistel mitteväikerakk kopsuvähi patsientidel, kellel on kasvajakude PD-L1 negatiivne või nõrga ekspressiooniga (SynAct Lung)”

Akadeemilise teadusuuringu käigus hinnatakse kopsuvähi ravis uudse kombinatsiooni – täppiskiiritusravi ja immuunravi – ohutust ja efektiivsust.

Uuringusse on oodatud patsiendid:

  • kellel on diagnoositud IV staadiumi mitte-väikerakuline kopsuvähk
  • kes on vähemalt 18-aastased
  • kellel esineb kuni 5 metastaasi ehk vähisiiret teistes elundites

Uuringuravim ja uuringuga seotud arstiabi on uuringusse sobivatele patsientidele tasuta.

Uuringu on kooskõlastanud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee ja Ravimiamet. Sotsiaalministri 17.02.2005 määrus nr 23 „Ravimi kliinilise uuringu teostamise tingimused ja kord“ kohustab teavitama, et tegemist on teadusliku uuringuga, millega võib kaasneda oht osaleja tervisele.

Uuringus osalemise soovi korral ja täpsema teabe saamiseks palun pöörduge:

Dr Jana Jaal
Tartu Ülikooli Kliinikum
hematoloogia-onkoloogia kliinik
radio- ja onkoteraapia osakond
jana.jaal@kliinikum.ee 
731 9821