Sotsiaalministeerium käivitas tervishoiu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (T&A&I) strateegia koostamise ning kutsub kõiki teisi osapooli selles aastases aruteluprotsessis kaasa lööma.
Koostatava strateegia alusel hakkab ministeerium tegema tervise valdkonna T&A&I poliitikat puudutavaid otsuseid, kavandama ressursse ja koordineerima tegevust teiste riigiasutuste ja huvipooltega.
Strateegia lähtub arusaamast, et Eesti tervishoiu suurte väljakutsete lahendamisse saavad teadus ja innovatsioon senisest oluliselt enam panustada. Innovatsioonisõbralik tervishoiusüsteem aga saab hoogu anda rakendusuuringutele ning paljuloodetud tervisetehnoloogiate ja –teenuste ekspordi kasvule.
http://tervistaistrateegia.ee/et