Kliiniliste uuringute keskus annab teada, et Eesti Teadusagentuur korraldab infopäeva tutvustamaks RITA programmist tellitavate uuringute teemasid ja uuringutest huvitatud ministeeriumite ootusi. Infopäevale on oodatud potentsiaalsed uuringu ettepanekute esitajad.

Infopäev toimub veebipõhiselt Click Meeting keskkonnas 26. mail kell 10.00- 16.00.
Lisateave ja registreerimine (osavõtusoovi korral registreerumine vajalik 25. maiks)

Tutvustamisele tulevad uuringuteemad:

  • „Eriolukorrast põhjustatud kriisi sotsiaalmajandusliku mõju hindamine, modelleerimine, prognoosimine ning optimaalsete kriisimeetmete väljatöötamine elanikkonna sotsiaalmajandusliku heaolu maksimeerimiseks“
  • „SARS-CoV-2 viroloogilised, immunoloogilised ja epidemioloogilised uuringud“
  • „Vaimse tervise uuring“
  • „Varustuskindluse tagamine ja ettevõtete tootmisvõimekuste kaardistamine riigile elutähtsate kaupade ja teenuste pakkumisel“