Kliiniliste uuringute keskus juhib tähelepannu, et mai lõpus on avanemas erakorraline RITA 1 taotlusvoor. Erakorralise taotlusvooru eelarve on 1.6 mln eurot, toetatakse nelja uuringut, kestus kuni 1,5 aastat. Eelarved ei ole veel lõplikult paika pandud, kuid teemade maksumus on ligikaudu 270 000-500 000 eurot (koos käibemaksuga).

 • Eriolukorrast  põhjustatud kriisi sotsiaalmajandusliku mõju hindamine, modelleerimine, prognoosimine ning optimaalsete kriisimeetmete välja töötamine elanikkonna sotsiaalmajandusliku heaolu maksimeerimiseks
  Eeldatav eelarve: 400 000 – 500 000 eurot
 • SARS-CoV-2 viroloogilised, immunoloogilised ja epidemioloogilised uuringud
  Eeldatav eelarve: kuni 550 000 eurot (sisaldab käibemaksu)
  Konkursi avanemine, taotluste esitamine: juuni 2020
 • Rahvastikupõhise vaimse tervise monitoorimise süsteemi loomine koroonakriisi tagajärgede jälgimiseks ja uute kriiside ennetamiseks ning uute kriisidega paremini toimetulemiseks
  Eeldatav eelarve: 270 000 eurot (sisaldab käibemaksu)
  Konkursi avanemine, taotluste esitamine: mai lõpp – juuni lõpp 2020
 • Varustuskindluse tagamine ja ettevõtete tootmisvõimekuste kaardistamine riigile elutähtsate kaupade ja teenuste pakkumisel
  Uuringu eeldatav eelarve: vahemikus 300 000 – 400 000 eurot (sisaldab käibemaksu)
  Eeldatav konkursi sulgumine juuli 2020

Konkursil võivad osaleda interdistsiplinaarsed konsortsiumid, kuhu kuuluvad esindajad vähemalt kahest erineva avaliku TA asutuse, eraõigusliku asutuse või ülikooli vähemalt kahe erineva TA alamvaldkonna uurimisrühmast.

Teadus- ja arendustegevuse toetamisest ja taotlusvoorudest lähemalt ETAg kodulehel.

Allikas: Eesti Teadusagentuur