Koolituse koht: Tartu, Ravila 19, Biomeedikum, A.Schmidti auditoorium nr 0088.
Registreerimiseks palun saatke osaleja nimi, e-maili aadress ja Tartu Ülikooli kasutajanimi kui see on olemas (vajalik REDCapile ligipääsuks) aadressile aigar.ottas@ut.ee ja halja.suss@ut.ee.

Päevakava*
9:00-9:15 – Mis on REDCap ja mida sellega teha saab?
Kuidas kasutatakse REDCapi Tartu Ülikoolis ja Kliiniliste Uuringute Keskuses

9:15-10:45 – Sissejuhatav osa REDCapi.
REDCapi struktuur – kus miski asub?
Andmeväljade tüübid – milliseid andmeid saab koguda?

10:45 – 11:00 – Kohvipaus
11:00 – 12:30 – Praktiline ülesanne: oma esimese andmebaasi loomine
Elektrooniliste ankeetide loomine
Andmeväljade kvaliteedikontroll
Kirjete tegemine andmebaasis
Kasutajaõiguste määramine
Andmete eksport, logi ja ülevaade

12:30 – 13:30 – Lõuna
13:30 – 15:00 – Praktiline ülesanne: andmebaasi loomine jätkub
15:00 – 15:15 – Kohvipaus
15:15 – 16:45 – Praktiline ülesanne: küsitluste läbiviimine
16:45 – 17:00 – Kiirülevaade teistest võimalustest, Q&A

 *Päevakavas võib tulla muudatusi.

Kursuse korraldab Kliinilise meditsiini doktorikool koostöös Kliiniliste uuringute keskusega, finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

Lühikirjeldus
REDCap on veebirakendusel põhinev tarkvara, mis on mõeldud andmebaaside loomiseks, automatiseeritud küsitluste läbiviimiseks ja andmete haldamiseks. REDCap on eelkõige tööriist andmete kogumiseks ja hoiustamiseks. See ei võimalda andmete analüüsimist ega ole tööriist teistest andmebaasidest andmete hankimiseks.

Akadeemilistele asutustele on REDCapi konsortsiumiga liitumine tasuta. Tegemist on aktiivse ja tihedalt koostööd tegeva konsortsiumiga, mille töö tulemusena REDCapi pidevalt täiustatakse. Tartu Ülikoolis haldab REDCapi Tartu Ülikooli (UT) teadusarvutuste keskus ning kõik andmed on turvaliselt hoiustatud nende serverites. Veebipõhist ligipääsu on võimalik taotleda kõikidele Tartu Ülikooliga seotud isikutele ning see on integreeritud UT infosüsteemide kasutajatunnuste ja salasõnadega.

Ligipääsu konkreetsetele projektidele REDCapi keskkonnas reguleerib antud projekti administraator (andmebaasi looja). See tähendab, et ligipääs andmetele on reguleeritud mitmel tasandil, kusjuures antud tarkvara pakub ka projekti siseselt paindlikke võimalusi andmete nähtavuse ja kasutajaõiguste reguleerimiseks. Näiteks, laboris molekulaarbioloogilisi analüüse teostavad spetsialistid saavad sisse kanda analüüside tulemusi, kuid ei pääse ligi proovidega seotud patsiendi andmetele. Projekti juhtiva teaduri või arsti jaoks on nähtavad aga kõik andmed. Kõik tehtud muudatused kajastuvad ajaliselt ja nimeliselt muudatuste logiraamatus ning kaks kasutajat ei saa üheaegselt muuta sama sissekannet.

REDCapi keskkond võimaldab kerge vaevaga disainida andmebaase, mis toetavad nii longitudinaalseid või mitme alamuuringuga andmete kogumist ja hoiustamist. Andmebaas koosneb reeglina temaatilistest ankeetidest, näiteks: “Uuringus osaleja andmed”, “Analüüsi tulemused”. Ankeedid omakorda koosnevad spetsiifilistest andmeväljadest, näiteks: “Vanus”, “Sugu”, “C-reaktiivse valgu kontsentratsioon”. REDCap toetab mitmesuguseid andmevälju, alustades tavalistest numbrilistest või etteantud variantidega andmeväljadest kuni automaatselt arvutatavate andmeväljadeni. Võimalik on üles laadida ka faile.

Aastate jooksul on REDCapi konsortsiumi liikmete poolt välja arendatud erinevaid tööriistu, mis andmete haldamist lihtsustavad. REDCap sisaldab moodulit, mis võimaldab graafilist ja statistilist ülevaadet sisestatud andmetest. Ühtlasi on võimalik teha loogilistel tingimustel põhinevaid päringuid ning nende põhjal välja selekteerida huvipakkuvad sissekanded. Võimalik on ka andmete automatiseeritud import ja eksport, kusjuures andmeid saab eksportida nii hariliku tabeli kujul tekstifailina kui ka erinevatele statistilist analüüsi võimaldavatele programmidele (R, SPSS, SAS, Stata) sobivas formaadis. Ühe viimase uuendusena on välja töötatud ka REDCapi mobiilne rakendus, mis võimaldab mistahes nutiseadmes andmeid sisestada ka internetiühenduse puudumisel. Internetiühenduse taastumisel toimub automaatselt uute andmete sünkroniseerimine keskse andmebaasiga.

Lisainfo:
Aigar Ottas
biopanganduse kvaliteedijuht
aigar.ottas@ut.ee
55 636 101