Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kliiniliste uuringute keskus annab teada, et kursust  “REDCap – veebipõhised andmebaasid kliiniliste uuringute andmete kogumiseks” saab nüüd läbida veebipõhiselt täiendusõppeprogrammina (MVCM.TK.225).

Programm on loodud kliiniliste ja akadeemiliste teadusuuringute tegijatele eesmärgiga omandada teadmised REDCap veebipõhisest tarkvarast teadusuuringu andmebaasi loomiseks ning andmete kogumiseks ja haldamiseks.

Käsitletavad teemad:
Sissejuhatus REDCap tarkvarasse – mis on REDCap ja milleks seda kasutatakse
Esimese andmebaasi loomine samm-sammult
Uue andmebaasi iseseisev loomine, kolleegi lisamine projekti
Andmebaasi täiendamine, küsitluste vormistamine ja väljasaatmine
Lisafunktsioonidega tutvumine – mida REDCap veel võimaldab
Andmete eksportimine, importimine

Programmi läbimisel oskate iseseisvalt üles ehitada oma teadusuuringu andmebaasi ja teate, kuidas REDCap tarkvaras orienteeruda ning erinevaid toiminguid teha.

Täiendusõppeprogrammi läbinule väljastatakse digitaalne tunnistus.

Iseseisev veebiõpe toimub Moodle keskonnas ja REDCap tarkvaras ajavahemikul
04.mai – 22.mai 2020.
Registreerimine: 21.aprill – 01.mai 2020 (Palun märkuste lahtrisse lisada ka TÜ kasutajanimi, kui see on olemas)
Osalustasuta.

Maht: 1 EAP
Õppejõud: Aigar Ottas (aigar.ottas@ut.ee)

Kursuse korraldab Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kliiniliste uuringute keskus koostöös kliinilise meditsiini doktorikooliga, finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).