Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kliiniliste uuringute keskus annab teada, et septembrikuus on võimalik läbida veebipõhiselt järgmisi täiendusõppeprogramme:

REDCap veebipõhised andmebaasid kliiniliste uuringute andmete kogumiseks (MVCM.TK.225) Loe kursusest lähemalt.

Programm on loodud kliiniliste ja akadeemiliste teadusuuringute tegijatele eesmärgiga omandada teadmised REDCap veebipõhisest tarkvarast teadusuuringu andmebaasi loomiseks ning andmete kogumiseks ja haldamiseks.

Käsitletavad teemad:
Sissejuhatus REDCap tarkvarasse – mis on REDCap ja milleks seda kasutatakse
Esimese andmebaasi loomine samm-sammult
Uue andmebaasi iseseisev loomine, kolleegi lisamine projekti
Andmebaasi täiendamine, küsitluste vormistamine ja väljasaatmine
Lisafunktsioonidega tutvumine – mida REDCap veel võimaldab
Andmete eksportimine, importimine

Programmi läbimisel oskate iseseisvalt üles ehitada oma teadusuuringu andmebaasi ja teate, kuidas REDCap tarkvaras orienteeruda ning erinevaid toiminguid teha. Täiendusõppeprogrammi läbinule väljastatakse digitaalne tunnistus.

Iseseisev veebiõpe toimub Moodle keskonnas ja REDCap tarkvaras ajavahemikul 07.september – 04.oktoober 2020.

Registreerimine: 24.august – 06.september 2020
Osalustasuta.

Maht: 1 EAP
Õppejõud: Aigar Ottas (aigar.ottas@ut.ee) 

OpenSpecimen tarkvara bioloogiliste proovide elektroonseks haldamiseks (MVCM.TK.231) Loe kursusest lähemalt.

Programm on loodud kliiniliste ja akadeemiliste teadusuuringute tegijatele eesmärgiga omandada teadmised OpenSpecimen veebipõhisest tarkvarast. Programmi läbimisel oskate hallata bioloogilise proove, määrates nende täpsed asukohad ultrasügavkülmikutes, lämmastikutünnides või karpides OpenSpecimeni tarkvara kasutades, oskate hallata ka proovidega kaasnevaid meta-andmeid.

Käsitletavad teemad:
Sissejuhatus OpenSpecimen tarkvarasse – mis see on ja milleks seda kasutatakse
Proovide kogumiseks konteinerite loomine
Proovide kogumisprotokolli loomine
Proovide väljasaaatmine ja tagastamine
Varasemate kogutud andmete importimine
Lisafunktsiooni tutvustus – 2D Skänneri kasutamine OpenSpecimenis

Täiendusõppeprogrammi läbinule väljastatakse digitaalne tunnistus.

Iseseisev veebiõpe toimub Moodle keskonnas ja OpenSpecimen tarkvaras ajavahemikul
07.september – 04.oktoober 2020.
Registreerimine: 24.august – 06.september
Osalustasuta.

Maht: 1 EAP
Õppejõud: Aigar Ottas (aigar.ottas@ut.ee)

Kursused korraldab Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kliiniliste uuringute keskus koostöös kliinilise meditsiini doktorikooliga, finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).