Eesti teadustaristu teekaart on pikaajaline (10-20 aasta perspektiiviga) planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest. Teekaarti täiendatakse regulaarselt (3 aasta tsükliga), et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Infrastruktuuri lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda rahastamisotsust ega omista objektidele tähtsuse järjekorda, kuid teekaart on sisendiks ettevalmistamisel olevatele investeeringuotsustele.
Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus on riikliku infrastruktuuri teekaardi objekt. Konsortsium on loodud Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi vahel. Konsortsiumi juhib nõukogu.