Sihtasutus Archimedes rahastab tegevusest “Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel” projekti “Kliiniliste teadusuuringute üksuse (RSKTK) väljaarendamine” aastatel 2017-2020.

Projekti põhieesmärk on riikliku siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskuse terviklik väljaarendamine. Sellega luuakse kaasaegne kliiniliste teadusuuringute infrastruktuur (KUK), mis võimaldab kõrgetasemeliste ja uusimate tehnoloogiatega kliiniliste uuringute tegemist Eestis. Loodav infrastruktuur võimaldab rakendada efektiivseid innovaatilisi lahendusi kliinilises praktikas ning toetab läbi patsiendikeskse haiguste käsitlemise personaalmeditsiini ehk täppismeditsiini arendamist.

RSKTK on riiklik teadusinfrastruktuur, mille moodustavad Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum.
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.