Kliiniliste uuringute keskus annab teada, et avanenud on NordForsk taotlusvoor COVID-19 terviseinfo valdkonna teadusuuringute ja innovatsiooniprojektide rahastamiseks (Nordic Health Data Research Projects on COVID-19).

Konkursi eesmärgiks on COVID-19 pandeemiaga seotud terviseandetel põhinevad uuringud. Antud rahastusmeede on mõeldud Põhjamaa riikide ning Põhjamaa riikide-Eesti/Läti ühisprojektide läbiviimiseks. Eesti Teadusagentuur toetab Eesti teadlaste osalemist kuni neljas projektis kokku 400 000 euroga.

Programmi viib ellu NordForsk koostöös järgmiste rahastavate organisatsioonidega: Research Council of Norway (Norra), Academy of Finland (Soome), Swedish Research Council (Rootsi), Innovation Fund Denmark (Taani), The Icelandic Research Centre Rannís (Island), the Latvian Ministry for Education and Science (Läti) ja Eesti Teadusagentuur.

Taotluste esitamise tähtaeg on 16. juuni 2020 kell 14.00.
Taotlused tuleb esitada läbi NordForski taotlusportaali.

Lisateave Eesti Teadusagentuuri kodulehelt.