Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (RSKTK) on riikliku tähtsusega teadusinfrastruktuur, mille moodustasid Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum, tõhustamaks terviseuuringuid Eestis. RSKTK loodi 2010. aastal ning samal ajal kanti see Eesti teadustaristu teekaardi objektide nimekirja.

Riikliku siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskuse visiooniks on aidata välja töötada ning teostada tervishoiu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiat.

Meie missioon on tagada kõrgetasemelised terviseuuringud Eestis. Missiooni teostamiseks arendab ja haldab keskus tipptasemel teadusinfrastruktuuri. Keskus soovib olla professionaalne partner erinevatele huvigruppidele (ettevõtted, riigiasutused, raviasutused, teised organisatsioonid) ning nõustada neid teaduspõhise informatsiooniga terviseuuringute valdkonnas.

Prekliiniliste uuringute läbiviimiseks loodi Tartu Ülikoolis eelmise finantseeringu perioodi tulemusena Põhja-Euroopas silmapaistev kaasaegse sisustusega Siirdemeditsiinikeskus koos Katseloomakeskusega, mis tegeleb haiguste loommudelite ja in vivo visualiseerimisega.

Eesti Maaülikoolis on terviseuuringud koondunud veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituuti (VLI), mis on ainus veterinaarmeditsiini alase õppe-, teadus- ja arendustöö keskus Eestis.

Käesoleval finantseeringu perioodi (2017-2020) eesmärgiks on luua Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli Kliinikumis kliiniliste teadusuuringute toetamiseks Kliiniliste uuringute keskus ning arendada välja keskuse teenused.

Sellega saavutatakse terviklik struktuur, mis suudab tagada kliinilisteks ja prekliinilisteks uuringuteks vajalike tehnoloogiate kättesaadavuse ja kasutajatoe, võimaldades kõrgetasemeliste terviseuuringute läbiviimist Eestis ja tugevdades meie rahvusvahelist mõjukust.