Kliiniliste uuringute keskus tuletab meelde, et Biomeedikumis ja SIME majas on alates 2018. aasta septembrist kasutusel JRI MySirius külmikute temperatuuride monitoorimise süsteem, mille tarnija on GWBerg.

Külmikusse paigaldatakse temperatuuri jälgiv andur, mis mõõtmistulemused serverisse edastab. Süsteem võimaldab arvutist seada soovitud temperatuurivahemikud ning saada infot e-maili peale olukorras, kus hetketemperatuur ei vasta soovitud vahemikule. Seeläbi on võimalik kiiresti reageerida külmiku riketele ning näha temperatuuride kõikumiste ajalugu.

Süsteemiga on võimalik liituda, andes soovist märku aigar.ottas@ut.ee. Hetkel on mõned vabad logerid üle, mida saaks külmikutesse paigaldada, aga suurema huvi korral on võimalik uus tellimus teha ning seeläbi saada soodsamat hinda. Ühe logeri hind on orienteeruvalt 180€. Edasisi kulutusi lõppkasutajale ei ole. Pärast süsteemiga liitumist saab külmiku vastutav kasutaja MySirius süsteemile ligipääsu ning seadistatakse e-maili alarm vastavale isikule.

Lisateave:
Aigar Ottas
aigar.ottas@ut.ee