Kliiniliste Uuringute Keskuse delegatsioon koosseisus TÜ meditsiiniteaduste valdkonna dekaan prof Margus Lember, teadusprodekaan prof Külli Kingo, arendusprodekaan dots Jarek Mäestu ja keskuse tegevjuht Katrin Kaarna külastasid 8. novembril Tervise Arengu Instituuti. Kohtumise eesmärk oli infovahetus ja võimalike ühiste koostöömomentide leidmine. Meie delegatsiooni võõrustasid Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer ja teadusdirektor Toomas Veidebaum koos kolleegidega.

Dekaan prof Margus Lember ja teadusdirektor Toomas Veidebaum