Tartu Ülikool liitus 2014. aasatal REDCap konsortsiumi ja infosüsteemiga. Tänaseks pakub TÜ kliinilise meditsiini instituudi kliiniliste uuringute keskus REDCapis andmekogude loomise, haldamise ja nõustamise teenust ning koolitab koostöös TÜ kliinilise meditsiini doktorikooliga Eesti teadlasi REDCap tarkvara alal, et toetada kliiniliste teadusuuringute andmete kogumist ja süstematiseerimist.

Näiteks on Kliiniliste uuringute keskuse spetsialistid loonud uuringu andmebaasi ja koolitanud REDCap tarkvara alal välja uuringumeeskonna teadusuuringus, mille juhtivuurijaks on Tartu Ülikooli Kliinikumi rindkerekirurg Tanel Laisaare. Selles projektis teostavad ühiselt Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa ja Roche Eesti OÜ uuringut, mille eesmärk on kaardistada kopsuvähihaige raviteekond ja luua ühtne andmekogu parema ravieesmärgi saavutamiseks. Loe uuringust pikemalt Meditsiiniuudistest.