Kliiniliste uuringute keskus korraldab 2019. aasta sügisel järgmisi koolitusi:

1. Heade kliiniliste tavade koolitused “Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (GCP – Good Clinical Practice, R2) ja reguleerivad õigusaktid” toimuvad koostöös Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskusega

 

2. REDCap’i tarkvara kursus toimub koostöös Kliinilise meditsiini doktorikooliga

Registreerimiseks palun saatke osaleja nimi, e-maili aadress ja Tartu Ülikooli kasutajanimi, kui see on olemas (vajalik REDCapile ligipääsuks) hiljemalt 21. oktoobriks aadressile aigar.ottas@ut.ee.

REDCapi kursusi finantseeritakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).