Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kliiniliste uuringute keskus annab teada, et 2021. aastal toimuvad koostöös kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskusega koolitused järgmiselt: 

REDCap veebipõhised andmebaasid kliiniliste uuringute andmete kogumiseks Loe kursusest lähemalt.

Programm on loodud kliiniliste ja akadeemiliste teadusuuringute tegijatele eesmärgiga omandada teadmised REDCap veebipõhisest tarkvarast teadusuuringu andmebaasi loomiseks ning andmete kogumiseks ja haldamiseks.

Käsitletavad teemad:
Sissejuhatus REDCap tarkvarasse – mis on REDCap ja milleks seda kasutatakse
Esimese andmebaasi loomine samm-sammult
Uue andmebaasi iseseisev loomine, kolleegi lisamine projekti
Andmebaasi täiendamine, küsitluste vormistamine ja väljasaatmine
Lisafunktsioonidega tutvumine – mida REDCap veel võimaldab
Andmete eksportimine, importimine

Programmi läbimisel oskate iseseisvalt üles ehitada oma teadusuuringu andmebaasi ja teate, kuidas REDCap tarkvaras orienteeruda ning erinevaid toiminguid teha.

Iseseisev veebiõpe toimub 4 nädala jooksul TÜ Moodle keskonnas ja REDCap tarkvaras.
Maht: 1 EAP
Koolitustasu: 75 eur
Õppejõud: Aigar Ottas (aigar.ottas@ut.ee) 

08.02. – 08.03.2021
04.05. – 31.05.2021
14.09. – 11.10.2021
09.11. – 06.12.2021

OpenSpecimen tarkvara bioloogiliste proovide elektroonseks haldamiseks Loe kursusest lähemalt.

Programm on loodud kliiniliste ja akadeemiliste teadusuuringute tegijatele eesmärgiga omandada teadmised OpenSpecimen veebipõhisest tarkvarast. Programmi läbimisel oskate hallata bioloogilise proove, määrates nende täpsed asukohad ultrasügavkülmikutes, lämmastikutünnides või karpides OpenSpecimeni tarkvara kasutades, oskate hallata ka proovidega kaasnevaid meta-andmeid.

Käsitletavad teemad:
Sissejuhatus OpenSpecimen tarkvarasse – mis see on ja milleks seda kasutatakse
Proovide kogumiseks konteinerite loomine
Proovide kogumisprotokolli loomine
Proovide väljasaaatmine ja tagastamine
Varasemate kogutud andmete importimine
Lisafunktsiooni tutvustus – 2D Skänneri kasutamine OpenSpecimenis

Iseseisev veebiõpe toimub 4 nädala jooksul TÜ Moodle keskonnas ja OpenSpecimen tarkvaras.
Maht: 1 EAP
Koolitustasu: 50 eur
Õppejõud: Aigar Ottas (aigar.ottas@ut.ee) 

06.10. – 02.11.2021

Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (GCP – Good Clinical Practice) ja reguleerivad õigusaktid (R2) Loe kursusest lähemalt.

Kursusel käsitletakse eelkõige ravimite kliiniliste uuringute põhimõtteid ja Eesti ning Euroopa Liidu õigusakte, mis puudutavad kliiniliste uuringute läbiviimist. Antakse ülevaade kliiniliste ravimiuuringute faasidest. Tutvustatakse nõudeid arstile ja uuringupersonalile kliiniliste uuringute läbiviimisel ning dokumentatsiooni, mis on vajalik loa saamiseks Ravimiametilt ja eetikakomiteelt ravimiuuringu läbiviimiseks, samuti dokumentatsiooni, mida täidetakse uuringu toimumise ajal. Kirjeldatakse teadva nõusoleku olemust ja protsessi patsiendilt või tema lähedastelt nõusoleku saamiseks. Tutvustatakse kliinilistes uuringutes kogutavate andmete kvaliteedi kontrolli ja selle tagamise süsteeme.

Koolitustasu: 160 eur, 95 eur
Juhendajad: Katrin Kaarna, Riina Janno

ühepäevane veebikoolitus algajatele
14.04.2021
ühepäevane veebikoolitus algajatele
14.10.2021
ühepäevane edasijõudnute veebikoolitus teadmiste värskendamiseks
06.05.2021
04.11.2021


Koolitustele registreerimine:
TÜ kliinilise meditsiini instituudi koolituskalendris