Kliinilised uuringud on pidevalt muutuv ja arenev teadusvaldkond. Kvalifitseeritud uuringupersonal on uuringu eduka läbiviimise aluseks.
Kliiniliste uuringute keskus ja Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus korraldavad koolituse “Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (GCP – Good Clinical Practice) ja reguleerivad õigusaktid”.

Toimumise aeg: 26.- 27. oktoober 2017
Toimumise koht: L. Puusepa 8 – E201, TARTU
Juhendajad:
Dr. Alar Irs (Kliiniliste Uuringute Keskus, Juhtkomitee liige)
Dr. Katrin Kaarna (Kliiniliste Uuringute Keskus, Tegevjuht)
Kestus: 16 tundi
Sihtgrupp: eelkõige kliiniliste uuringutega tegelevad arstid ja meditsiiniõed, aga ka arst-residendid ja doktorandid jt.

Kursusel käsitletakse ravimite kliiniliste uuringute põhimõtteid ja Eesti ning Euroopa Liidu õigusakte, mis puudutavad kliiniliste uuringute läbiviimist. Tutvustatakse nõudeid arstile ja uuringupersonalile kliiniliste ravimuuringute läbiviimisel ning dokumentatsiooni, mis on vajalik loa saamiseks Ravimiametilt ja eetikakomiteelt ravimiuuringu läbiviimiseks, samuti dokumentatsiooni, mida täidetakse uuringu toimumise ajal. Tutvustatakse kliinilistes uuringutes kogutavate andmete kvaliteedi kontrolli ja selle tagamise süsteeme.

KAVA
Materjalid
Registreerumine ja hinnakiri