Hea teadustava ja hea teadustava sõnastik ning täiendav info hea teadustava kohta
Kliiniliste uuringute hea tava
Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee
Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee
Tartu Ülikooli statistilise nõustamise keskus
Research in Estonia

RAVIMIAMET
Kliinilised uuringud – üldinformatsioon
Kliiniliste uuringute korda reguleerivad Eesti õigusaktid

RAHVUSVAHELINE KLIINILISTE UURINGUTE ANDMEBAAS
clinicaltrials.gov

EUROOPA LIIDU ÕIGUSAKTID (inglise keeles)
Kliiniliste uuringute läbiviimise korda reguleerivad õigusaktid Euroopa Liidu liikmesriikides
Euroopa Ravimiamet (EMA)
Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR)

ABIMATERJAL
Kliiniliste uuringute keskuse blankettide nimekiri
Sügavkülmikute kasutamise juhend
Temperatuuri registreerimise blankett
Patsiendiohutuse terminibaas

TÄIENDÕPPE MATERJALID
Intensiivkursus “Akadeemiliste kliiniliste uuringute valud ja võlud” (osaliselt inglise keeles)