Kliiniliste uuringute keskuses töötavad:

KATRIN KAARNA, MD
Töökohad ja ametid:
Tartu Ülikool, kliinilise meditsiini instituut, kliiniliste uuringute keskus, juhataja
Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskuse (RSKTK) projekt, tegevjuht
Tartu Ülikooli Kliinikum, teadus-arendusteenistus, kliiniliste uuringute keskus, juhataja
Kompetents: nõustamine kliiniliste teadusuuringute üldküsimustes, kliiniliste teadusuuringute läbiviimise korras TÜ Kliinikumis, uuringukeskuste ja uurijate valikus, planeeritava projekti eelarve kokkupanekus. On sertifitseeritud heade kliiniliste tavade ekspert. Esmakontakt kõigis kliiniliste ravimiuuringute planeerimisega seotud küsimustes.
Kontakt: katrin.kaarna@ut.ee, katrin.kaarna@kliinikum.ee
737 4119, 518 6688

 

RIINA JANNO, MSc
Töökoht ja amet:
Tartu Ülikool, kliinilise meditsiini instituut, kliiniliste uuringute keskus ja Tartu Ülikooli Kliinikum, teadus-arendusteenistus, kliiniliste uuringute keskus: akadeemiline monitoorija
18 aastat kogemust rahvusvahelises kliiniliste uuringute valdkonnas erinevate näidustustega I kuni IV faasi kliinilistes uuringutes
Kompetents: nõustamine kliiniliste uuringute eetikakomitee ja Ravimiameti taotluse koostamisel, kliinilistes uuringutes kasutatavate standardkorralduste osas; kliiniliste uuringute monitoorimine alates uuringueelse visiidiga lõpetades uuringu sulgemisvisiidiga
Kontakt
: riina.janno@kliinikum.ee, riina.janno@ut.ee
529 8508

 

 

AIGAR OTTAS, PhD
Töökoht ja amet:
Tartu Ülikooli Kliinikum teadus-arendusteenistus, kliiniliste uuringute keskus: biopankade ja andmekogude kvaliteedijuht
Kompetents: biopangandusega seonduv – proovide hoiustamine, andmebaasid
Kontakt: aigar.ottas@kliinikum.ee

 

 

 

TANEL TRAKS, MScTöökoht ja amet:
Tartu Ülikool kliinilise meditsiini instituut, kliiniliste uuringute keskus ja Tartu Ülikooli Kliinikum teadus-arendusteenistus, kliiniliste uuringute keskus: biopankade ja andmekogude kvaliteedijuht
Kompetents: biopangandusega seonduv – proovide hoiustamine, andmebaasid
Kontakt
: tanel.traks@kliinikum.ee, tanel.traks@ut.ee

 

 

 

 

KERLI MEISTER, MDA
Töökoht ja amet: Tartu Ülikooli Kliinikum, teadus-arendusteenistus, kliiniliste uuringute keskus, teadusprojektide spetsialist
Tartu  Ülikool, kliinilise meditsiini instituut, kliiniliste uuringute keskus, juhiabi
Kontakt
: kerli.meister@kliinikum.ee, kerli.meister@ut.ee
5568 5454

 

 

 

EVELIN LEHTOJA
Töökoht ja amet:
Tartu Ülikool, kliinilise meditsiini instituut, kliiniliste uuringute keskus ja Tartu Ülikooli Kliinikum, teadus-arendusteenistus, kliiniliste uuringute keskus
kliiniliste uuringute assistent
Kontakt: evelin.lehtoja@kliinikum.ee, evelin.lehtoja@ut.ee
521 7045, 737 4118