Kliiniliste uuringute keskuses töötavad:

KATRIN KAARNA, MD
Töökohad ja ametid
:
Tartu Ülikool, kliinilise meditsiini instituut, kliiniliste uuringute keskus, juhataja
Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskuse (RSKTK) projekt, tegevjuht
Tartu Ülikooli Kliinikum, kliiniliste teadusuuringute koordinaator
Kompetents: nõustamine kliiniliste teadusuuringute üldküsimustes, kliiniliste teadusuuringute läbiviimise korras TÜ Kliinikumis, uuringukeskuste ja uurijate valikus, planeeritava projekti eelarve kokkupanekus. On sertifitseeritud heade kliiniliste tavade ekspert. Esmakontakt kõigis kliiniliste ravimiuuringute planeerimisega seotud küsimustes.
Kontakt: katrin.kaarna@ut.ee, katrin.kaarna@kliinikum.ee
737 4119, 518 6688

 

RIINA JANNO, MSc
Töökoht ja amet
:
Tartu Ülikooli Kliinikum, akadeemiline monitoorija
18 aastat kogemust rahvusvahelises kliiniliste uuringute valdkonnas erinevate näidustustega I kuni IV faasi kliinilistes uuringutes
Kompetents: nõustamine kliiniliste uuringute eetikakomitee ja Ravimiameti taotluse koostamisel, kliinilistes uuringutes kasutatavate standardkorralduste osas; kliiniliste uuringute monitoorimine alates uuringueelse visiidiga lõpetades uuringu sulgemisvisiidiga
Kontakt
: riina.janno@kliinikum.ee, 529 8508

 

AIGAR OTTAS, PhD
Töökoht ja amet
:
Tartu Ülikooli Kliinikum, biopankade kvaliteedijuht
Kompetents: biopangandusega seonduv – proovide hoiustamine, andmebaasid
Kontakt: aigar.ottas@kliinikum.ee

 

 

TANEL TRAKS, MSc
Töökoht ja amet:
Tartu Ülikooli Kliinikum, biopankade kvaliteedijuht
Kompetents: biopangandusega seonduv – proovide hoiustamine, andmebaasid
Kontakt
: tanel.traks@kliinikum.ee

 

 

KERLI MEISTER, MDA
Töökoht ja amet
:
Tartu Ülikooli kliinikum, teenuste spetsialist
Kontakt: kerli.meister@kliinikum.ee, 55 685 454