Kliiniliste uuringute keskus kasutab Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi infrastruktuuri ning koondab endas teadusuuringute läbiviimiseks vajalikud tipptehnoloogiad ja kompetentsi.

Ülikooli ja Kliinikumi kliiniliste uuringute keskus:

 • Üle-eestiline kompetentsikeskus
 • Ülikooli ja kliinikumi võimekuste kooskasutamine, partnerite kaasamine
 • Eesmärk tagada tipptasemel meditsiinialaste eksperimentaaluuringute ning kliiniliste teadus- ja ravimuuringute läbiviimine

Tänapäeva rahvusvaheline kliiniliste teadusuuringute maastik on pidevas arengus: täienevad andmed haiguste etioloogiast ja patogeneesist, lisanduvad uued bioressursid ja biopangad, erinevatest riiklikest ja rahvusvahelistest andmekogudest laekuvad andmed loovad uusi võimalusi teaduspõhiste uuringute läbiviimiseks ja juba kogutud andmete analüüsiks. Rahvusvaheline ravimitööstus liigub kiirelt efektiivsete ja tulupõhiste kliiniliste uuringute läbiviimise mudelite suunal. Jõuliselt areneb uus trend: uurija poolt algatatud ja koostöös ravimitööstusega planeeritavad teadusprojektid.

Riikliku ja rahvusvahelise konkurentsivõime ning koostöö edasiseks laiendamiseks on võtmetähtsusega uuringutega tegelevate arstide, teadurite, doktorantide, residentide ning uuringumeeskondade teiste liikmete igakülgne toetamine.

VÕTA ÜHENDUST Kliiniliste uuringute keskusega, kui:

 • soovid algatada kliinikumis kliinilist teadusuuringut ja vajad oma uuringule asutuse kooskõlastust ning sisendit dokumentatsioonile (nt. lepingule);
 • vajad nõustamist ja abi teadusuuringu andmekogu loomisel ja haldamisel või soovid koolitust teemal „REDCap veebipõhised andmebaasid kliiniliste uuringute andmete kogumiseks“;
 • soovid lisada oma bioloogiliste materjalide kogu ülikooli ja kliinikumi ühisesse biopanka või soovid alustada bioloogiliste materjalide kogumisega või soovid koolitust teemal „OpenSpecimen tarkvara bioloogiliste proovide elektroonseks haldamiseks“;
 • soovid koolitust kliiniliste uuringute läbiviimise korrast ja headest kliinilistest tavadest (ICH-GCP R2);
 • algatad kliinilist/siirdemeditsiinilist uurimistööd või vajad nõustamist eetikakomitee ja Ravimiameti loa taotlemisel;
 • vajad nõustamist kliinilise teadusuuringu metoodika alal ja uuringuandmete kvaliteedi monitooringut;
 • vajad planeeritava kliinilise teadustöö projekti haldamist ja finantsanalüüsi;
 • soovid tagada parimate uurijate kaasamist nii kliinikumist kui ka Eestist tervikuna;
 • Sul on ideid Eesti-siseseks ja rahvusvaheliseks koostööks ning otsid sobivaid koostööpartnereid;
 • Sul on mõni muu innovaatiline mõte, mida soovid meiega arutada.