Kliiniliste uuringute keskus kasutab Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi infrastruktuuri ning koondab endas teadusuuringute läbiviimiseks vajalikud tipptehnoloogiad ja kompetentsi.

Tänapäeva rahvusvaheline kliiniliste teadusuuringute maastik on pidevas arengus: täienevad andmed haiguste etioloogiast ja patogeneesist, lisanduvad uued bioressursid ja biopangad, erinevatest riiklikest ja rahvusvahelistest andmekogudest laekuvad andmed loovad uusi võimalusi teaduspõhiste uuringute läbiviimiseks ja juba kogutud andmete analüüsiks. Rahvusvaheline ravimitööstus liigub kiirelt efektiivsete ja tulupõhiste kliiniliste uuringute läbiviimise mudelite suunal. Jõuliselt areneb uus trend: uurija poolt algatatud ja koostöös ravimitööstusega planeeritavad teadusprojektid.

Riikliku ja rahvusvahelise konkurentsivõime ning koostöö edasiseks laiendamiseks on võtmetähtsusega uuringutega tegelevate arstide, teadurite, doktorantide, residentide ning uuringumeeskondade teiste liikmete igakülgne toetamine.

Võta ühendust Kliiniliste uuringute keskusega kui:

  1. soovid koolitust kliiniliste uuringute läbiviimise korrast ja headest kliinilistest tavadest;
  2. algatad kliinilist/siirdemeditsiinilist uurimistööd või vajad nõustamist Eetikakomitee, Ravimiameti vm lubade taotlemisel;
  3. vajad kliinilise teadusuuringu metoodika alast nõustamist;
  4. vajad abi teadusrahastuse leidmisel;
  5. vajad planeeritava kliinilise teadustöö projekti haldamist ja finantsanalüüsi;
  6. plaanid korrastada kogutud bioloogiliste materjalide kogu ja soovid luua andmekogu;
  7. soovid tagada parimate uurijate kaasamist nii Tartu Ülikooli Kliinikumist kui Eestist tervikuna;
  8. soovid uuringule kvaliteedijuhtimist ja uuringuandmete monitooringut;
  9. Sul on ideid Eesti siseseks ja rahvusvaheliseks koostööks ning otsid sobivaid koostööpartnereid;
  10. Sul on mingi muu innovaatiline mõte, mida soovid meiega arutada.