Aastal 2022 rakendub uus kliiniliste uuringute määrus, mis puudutab nii akadeemilisi kui ravimitööstuse poolt algatatud sekkuvaid kliinilisi ravimiuuringuid.

Seoses uue kliiniliste uuringute määruse 536/2014 rakendumisega jaanuari lõpus koostas Ravimiameti kodulehele lühikese ülevaate:

https://www.ravimiamet.ee/kliiniliste-uuringute-m%C3%A4%C3%A4rus-5362014

Lisaküsimuste korral ja täiendava info saamiseks palun pöörduge:

Katrin Kaarna, MD

kliiniliste uuringute keskuse juhataja
kliiniliste uuringute keskus
mob: +372 518 6688
tel: 737 4119