Kliiniliste uuringute, sealhulgas akadeemiliste uuringute, kvaliteedi tagamisel on oluline uuringuid monitoorida.

Monitooringu eesmärgiks on uuringu erinevate aspektide süstemaatiline kontrollimine uuringukeskuses, et proaktiivselt juhtida kvaliteetsete uuringuandmete kogumist ning tagada uuringu läbiviimine vastavalt riiklikele ja heade kliiniliste tavadega kehtestatud nõuetel ning kliinikumi kliiniliste uuringute korrale.

Kliiniliste uuringute keskus pakub akadeemilise monitoorija teenust. Lisaks uuringukeskuses monitoorimisele aitab monitoorija akadeemilise uuringu läbiviijatel uuringut planeerida ning koostada eetikakomitee avaldust ja patsiendi teadvat nõusolekut ning teisi patsiendile antavaid dokumente.

Kliiniliste uuringute keskuse akadeemiline monitoorija Riina Janno on 15-aastase töökogemusega proviisoriharidusega monitoorija. Lisaks erinevates faasides väga erinevate näidustustega kliiniliste uuringute monitoorimisele on Riina vastutanud ka kvaliteediprotsesside eest ning koostanud standardseid töökorraldusi.

Veel infot monitoorimisteenuse kohta.

Lisainfo:
Katrin Kaarna
Kliiniliste uuringute keskuse tegevjuht
737 4119, 518 6688
katrin.kaarna@ut.ee