Kliiniliste uuringute esitamine eetikakomiteele on oluline etapp uuringu läbiviimisel. Dokumendid tuleb esitada vastavalt nõuetele ja võimalikult korrektselt, et eetikakomiteelt saada esimesel võimalusel uuringule kooskõlastus.

Kliiniliste uuringute keskus aitab teil läbi vaadata nii uuringu eetikakomitee avaldust kui ka uuritava infolehte ja teadvat nõusolekut. Koostöös vähendame vigu ja kiirendame uuringu algust.

Palun pöörduge abi saamiseks Riina Janno poole Riina.Janno@ut.ee või Riina.Janno@kliinikum.ee

Meie nõuanded on uuringute läbiviijatele tasuta.

Kuna eetikakomitee avalduse, uuritava infolehe ja teadva nõusoleku läbivaatamine ning kommenteerimine võtab ligikaudu 2 – 3 tundi, siis palume, et pöörduksite võimalikult varakult.