2018. aastal toimuvad taas koolitused “Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (GCP – Good Clinical Practice) ja reguleerivad õigusaktid”.

Koolitust juhendavad dr Katrin Kaarna ja med dr Alar Irs.
Sihtgrupp: eelkõige uuringutega tegelevad arstid ja muu meditsiinipersonal (õed, proviisorid jt)
Eesmärk: Ülevaade kliiniliste uuringute vajalikkusest, faasidest ja põhimõtetest ning läbiviimise korrast vastavalt Headele Kliinilistele tavadele ja reguleerivatele õigusaktidele.
Lühitutvustus: Kliinilised uuringud on arenev teadusvaldkond, kuhu ka Eesti oma senise hea töökvaliteedi tõttu on järjest rohkem kaasatud. Kvalifitseeritud uuringupersonal on uuringu eduka läbiviimise aluseks. Kursusel antakse ülevaade kliiniliste uuringute faasidest, käsitletakse kliiniliste uuringute põhimõtteid ja Eesti ning Euroopa Liidu õigusakte, mis puudutavad kliiniliste uuringute läbiviimist. Tutvustatakse nõudeid arstile ja uuringupersonalile kliiniliste ravimuuringute läbiviimisel ning dokumentatsiooni, mis on vajalik loa saamiseks Ravimiametilt ja eetikakomiteelt ravimiuuringu läbiviimiseks, samuti dokumentatsiooni, mida täidetakse uuringu toimumise ajal. Tutvustatakse kliinilistes uuringutes kogutavate andmete kvaliteedi kontrolli ja selle tagamise süsteeme.

Koolitusi korraldab Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus ja need toimuvad 2018. aastal neljal korral Tartus:

5.04.-6.04.2018
3.05.2018 (edasijõudnutele teadmiste värskendamiseks)
18.10.-19.10.2018
26.11.2018 (edasijõudnutele teadmiste värskendamiseks)