Tartu Ülikooli Siirdemeditsiinikeskuses asuv Katseloomakeskus arendab välja kompleksseid haigusmudeleid psühhiaatriliste, neurodegeneratiivsete ja immuunpõletikuliste haiguste ning kasvajate uurimiseks ravimiarenduse eesmärgil kasutades selleks kaasaegseid bioloogilise materjali visualiseerimise tehnoloogiaid.

Katseloomakeskuse teenused:
1. SPF (spetsiifilisest patogeenidest vabade) katseloomade (hiir ja rott) pidamine, paljundamine ja müük
2. Transgeensete hiirte ja rottide valmistamine, mudelite iseloomustamine
3. Eelkliiniliste ravimiuuringute kavandamine ja läbiviimine
4. Katseloomade eluskuvamine ja kuvandite analüüs (magnetresonantstomograaf ja fluorestsents/luministsents kuvandid)
5. GLP (hea laboritava) standardil põhinevad toksikoloogia alased teenused

Lisateave

Prekliiniliste uuringute all mõeldakse eelkõige uute ravimite ja meditsiiniseadmete laborikatseid, mida teostatakse loomadel, et veenduda, kas väljatöötatud ravim või seade täidab oma eesmärki ja kas see on inimestele ohutu.

Loomkatse korraldamisest (Maaeluministeerium)