Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kliiniliste uuringute keskuse ja täiendkeskuse korraldatav kursus “Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (GCP – Good Clinical Practice, R2) ja reguleerivad õigusaktid” on alates 29. märts 2021 akrediteeritud TransCelerate Mutual Recognition programmis. See on kinnitus uuringute läbiviijatele ja sponsoritele, et GCP koolitus vastab rahvusvahelistele standarditele.