Kliiniliste uuringute keskus tuletab meelde, et

01.04-30.04 kuni kell 17.00 (TÜ sisene tähtaeg on 23.04.19) saab ETISesse esitada personaalsete uurimistoetuste (PUT) ja arendusgrandi taotlusi ning järeldoktorigrandi taotlusi (Eestist välisriiki PUTJD, kuni 3 a).

2019. aasta taotlusvoorus saab taotleda:

 • järeldoktorigranti (Eestist välisriiki PUTJD, kuni 3 a);
 • stardigranti (PSG, kuni 4 a);
 • rühmagranti (PRG, kuni 5 a);
 • arendusgranti (kuni 1 a).

PUT puhul olulisemad muudatused võrreldes eelnevate aastatega:

 • Fikseeritud grandimahtude tõus (koefitsiendilt 0,7 -> 0,9);
 • Hinnang „inappropriate“ grandi tüübi valikul ei jäta taotlust alla lävendi;
 • Taotluses tuleb selgitada, kuidas planeeritakse teadustöö tulemusi avalikkusele tutvustada;
 • Grandi saajad peavad esitama andmehaldusplaani ja senisest suurem rõhk on eetikaküsimustel;
 • Võimlik on saada nn sildamisgrante  – üheaastased grandid nendele stardi- ja rühmagrandi taotlejatele, kes jäid napilt alla rahastusjoone.

Info personaalsete uurimistoetuste kohta

Arendusgrandi puhul tuleb kõigepealt esitada eeltaotlus aprillis. Nendel, kes pääsevad teise vooru tuleb esitada täistaotlus eeldatavasti mai lõpus – juuni alguses. NB! Taotlusvoorus rahastatakse sellel aastal eeldatavasti 4-5 projekti.

Info arendusgrandi kohta

Järeldoktorigrandi taotlejaks kvalifitseerub isik:

 • kellel ei ole grandi taotlemise tähtpäevaks möödunud üle viie aasta taotluse menetlemise valdkonnas esmakordse doktorikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omistamisest. Kvalifikatsiooni omistamise kuupäevaks loetakse kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljaandmise kuupäeva;

NB! Kui taotleja on olnud pärast taotluse menetlemise valdkonnas esmakordse doktorikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni saamist rasedus- ja sünnitus- või lapsehoolduspuhkusel või kaitseväeteenistuses, pikeneb selle perioodi võrra piirtähtaeg täiskuudes ümardatuna suurema kuude arvuni.

NB! Hindamisnõukogu võib taotleja taotlusel põhjendatud juhul nõuetele vastavaks lugeda taotleja, kellel ei ole taotluse esitamise hetkel veel doktorikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni, eeldusel, et taotleja saab doktorikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni enne lepingu sõlmimist.

 • kes on doktoriõppe läbinud ja doktorikraadi kaitsnud Eesti ülikoolis;
 • kes on vahetult enne taotlemise tähtpäeva töötanud või õppinud Eestis vähemalt 12 kuud.

Info järeldoktorigrandi taotlemise kohta

Täpsema informatsiooni ja küsimuste osas võib pöörduda:

Helen Vaher
helen.vaher@ut.ee

Ana Rebane
ana.rebane@ut.ee
tel: +372 737 4419