Kliiniliste uuringute keskus pakub tuge ETAg-i projektitaotluste koostamisel. Aitame eelarvete ja dokumentatsiooniga, sh andmekaitse ja patsientide infomaterjalidega seonduv. Lisaks eetilised ja andmekogude haldamise aspektid.

Rohkem infot grantide taotlemise kohta:

Uurimistoetuste (järeldoktori, stardi- ja rühmagrant) 2021. aasta taotlusvoor toimub 1. märtsist kuni 31. märtsi kella 17-ni 2021.

Tartu Ülikooli sisene tähtaeg on 24. märts.

ETAg on avaldanud uue taotlusvooru tingimused ja korrad: tutvu siin

Lehel täiendatakse infot jooksvalt.

Uurimistoetuste 2021. aasta taotlusvooru teemaline veebinar (eesti keeles) toimub 15. veebruaril kell 14-16, siin on võimalik registreeruda.