Kliiniliste uuringute keskus annab teada, et 1. juulil 2020 avaneb erakorraline taotlusvoor sihtgrantidele SARS-CoV-2 viirusega seonduvate probleemide lahendamiseks. Taotlemine toimub ETISes 1.07. kuni 15.07.2020 kell 17.00.

NB! Taotlus on esitatud, kui asutus on selle kinnitanud. TÜ-sisene tähtaeg taotluse esitamiseks on 10. juuli.

Toetusmeetme kogumaht on 2,1 miljonit eurot ning sellest toetatakse rakendusuuringuid ja eksperimentaalarendusprojekte innovaatiliste lahenduste, toote- ja teenuste prototüüpide väljatöötamiseks viies teemavaldkonnas:

  • viiruse levikut pärssivad materjalid ja pinnatöötlusvahendid;
  • uut tüüpi isikukaitsevahendid;
  • ruumide siseõhus viiruseosakeste vähendamisega seotud tehnoloogilised lahendused;
  • tervishoiusektori töökoormust vähendavad tehnoloogilised lahendused;
  • andmeanalüütikal tuginevad lahendused viiruse leviku hindamiseks ja meetmete mõju prognoosimiseks.

Toetuste periood on 2020. aasta sügisest kuni 31.12.2021. COVSG taotlus peab tuginema taotleja juhtimisel või osalusel läbi viidud uurimistööle, mille tulemuste tehnoloogilise valmiduse tase (TVT) on 3-5.

Taotlusvooru lisateave
Antud vooru kohta toimus veebinar 18.06.2020, mis on järelevaadatav ETAG kodulehel.