Eesti Maaülikoolis (EMÜ) on terviseuuringud koondunud veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituuti (VLI), mis on ainus veterinaarmeditsiini alase õppe-, teadus- ja arendustöö keskus Eestis.

Veterinaarmeditsiini uurimis- ja õppetööks on Eesti Maaülikool välja arendanud Zoomeedikumi koos toimiva taristu ja loomakliinikuga ning Toidumaja koos toiduohutuse, veterinaarse rahvatervise ja toiduteaduse laboritega.  Kliinilise praktika ja kliiniliste terviseuuringute baasiks ning täienduskoolituskeskuseks on Katsefarm Märjal, mis on ainus loomakasvatuse katsefarm Eestis.

EMÜ VLI pakub:

1. loomade haiguste diagnostika- ja raviteenuseid EMÜ loomakliiniku baasil;
2. loomageneetika ja loomade reproduktiivmeditsiini teenuseid;
3. kliinilise veterinaaria ühendlabori teenuseid;
4. söötmise ja söötade analüüsiga seotud teenuseid.

Vaata lisateavet EMÜ VLI kodulehelt.

Kontakt:
Külli Must, DVM
Juhataja
EMÜ VLI kliinilise veterinaaria ühendlaboratoorium
kylli.must@emu.ee
731 3221, 507 1048