Eesti Lasteuuringute Võrgustiku (ELAV) loomiseks allkirjastasid Tartu Ülikool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum ja SA Tallinna Lastehaigla 28. märtsil 2018 koostöökokkuleppe. ELAV tegutseb Kliiniliste teadusuuringute üksuse raames laste kliiniliste uuringute tõhustamiseks Eestis.

ELAV koostöökokkulepe järgib Euroopas aktsepteeritud eetilisi ja hea kliinilise tava põhimõtteid ning aitab igati kaasa, et lastele manustatud ravimid oleksid sama hästi uuritud kui täiskasvanute ravimid. Kokkulepe edendab ka Eesti uurijate koostööd rahvusvaheliste partneritega.

Eesti Lasteuuringute Võrgustiku töögrupi koosseis:
esimees prof Irja Lutsar;
liikmed:
dr Katrin Luts,
dr Mari Laan,
dr Tuuli Metsvaht,
dr Piia Jõgi,
dr Katrin Kaarna,
dr Heli Rajasaar.