European Institute of Innovation and Technologies (EIT Health) on 140-st partnerist koosnev  tervise valdkonna konsortsium, mille eesmärgiks on edendada Euroopa kodanike tervist ja muuta Euroopa tervishoiu süsteemid efektiivsemaks. Tartu Ülikool ja seeläbi ka Tartu Ülikooli Kliinikum on selles konsortsiumis alates käesolevast aastast täispartner. See võimaldab taotleda rahastust nii teadusmahukatele innovatsiooni- projektidele, rakenduslikele tervishoiusüsteemi edendatavatele projektidele kui ka uute kraadiõppeprogrammide loomiseks.

EIT Health innovatsiooniprojektide eeltaotluste esitamise tähtajad on tavaliselt iga kalendriaasta alguses. Kuna aga kõikide programmide puhul eeldatakse koostööd, oleks mõistlik EIT Health võimalustele ja partnerite leidmisele mõelda kogu aasta vältel. Tavaliselt on miinimumnõue vähemalt 2 EIT Health partnerit erinevatest regioonidest ning vähemalt üks akadeemilisest ja üks mitte-akadeemilisest sektorist. Kogu aasta vältel toimuvad ka mitmed võrgustumist edendavad tegevused ja suvekoolid.

Abi ja lisainfo saamiseks olete oodatud pöörduma Kliiniliste uuringute keskusesse:

Ana Rebane
+372 737 4419
ana.rebane@ut.ee

Katrin Kaarna
+372 737 4119
katrin.kaarna@ut.ee

Helen Vaher
helen.vaher@ut.ee