Kliiniliste uuringute keskus juhib tähelepanu, et Euroopa tervishoiu innovatsioonivõrgustiku EIT Health taotlusvoor 2022. aastal algavate projektide jaoks on avatud. Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 13. jaanuar 2021. Eeltaotlusi saab täita alates 16.11.2020 EIT Health taotluste veebikeskkonnas Plaza.

Taotlusi saab esitada kolme tegevusvaldkonda:
innovation (tootearendus ja -innovatsiooniprojektid);
education (õppetegevuste arendus ja täienduskoolitus);
business creation (ettevõtlikkust toetavad projektid).

Võrgustik toetab projekte kuues fookusvaldkonnas – innovatiivsed tervishoiu ja hoolekande rakendused; tervishoiusüsteemide moderniseerimine; tehisintellekti ja suurandmete kasutamine tervishoius; tervisliku vananemise teenused väljaspool haiglaid; töötervishoiu lahendused; tervisekäitumine ja ühiskondlikud muudatused.

Taotlustes peab osalema vähemalt kaks EIT Health liiget (akadeemiline ja mitteakadeemiline asutus) vähemalt kahest võrgustiku regioonist. Tartu Ülikool on EIT Health liige Skandinaavia regioonis.

Innovatsiooniprojektide maksimaalne toetus on 2,5 miljonit EUR kuni kolmeaastastele projektidele. Õppeprojektide maksimaalne toetus on 1,5 miljonit EUR.

Tingimused
Ajakava

Kliinliste uuringute keskus soovitab osa võtta järgmistest üritustest:

 • 17. -18. novembril 2020 toimub EIT Health virtuaalne partnerlusüritus.
  Üritusel jagatakse infot uue taotlusvooru tingimuste kohta ning see on hea võimalus leida algavas taotlusvoorus oma konsortsiumisse uusi partnereid. RegistreerimineJuhul kui teil on projekti idee olemas, aga üritusel osaleda ei saa, võite oma projekti idee lühitutvustuse, sh milliseid partnereid ja kompetentse juurde otsite, saata TÜ grandikeskusesse kadi.erik@ut.ee, saame teie ideid üritusel esindada ja kontakte koguda.
 • 24. novembril – 3. detsembril 2020 toimub EIT Health aastakonverents.
  Üritusel saab ülevaate EL olulisematest väljakutsetest tervise valdkonna innovatsiooni teemadest. Registreerimine
  Lisaks toimub 4. detsembril veebipõhine projekti ideede ja -partnerite leidmise seminar.
 • 30. novembril 2020 kell 10-12 toimub taotlusvooru infopäev Tartu Ülikoolis.
  See on hea võimalus saada ülevaade osalusvõimalustest EIT Health taotlusvoorus ja küsida projekti ideele tagasisidet. Lisaks tutvustatakse kahte käimasolevat EIT Health projekti, milles Tartu Ülikool osaleb.
  Kava:
  9:30-10.00 Kohvilaud ja registreerimine
  10.00-11.20 EIT Health 2022 aasta taotlusvoor – fookusvaldkonnad ja tingimused; küsimused-vastused (sh Slido vahendusel). Merike Leego, EIT Health Skandinaavia osakonna innovatsiooniprojektide koordinaator
  11.20-11.40 Little-NIRVANA – VR keskkond laste valuravis
  Anneli Kolk, SA TÜK Lastekliiniku üldpediaatria ja neuroloogia- neurorehabilitatsiooni osakonna vanem-arst õppejõud (lasteneuroloog) ja laste neuropsühholoogia dotsent (MD, PhD)
  11.40-12.00 SARS-CoV2 diagnostilise kiirmeetodi (testikomplekti) väljatöötamine
  Kaido Kurrikoff, Tehnoloogiainstituudi vanemteadur (PhD)
  12.00-12.30 Lõuna kohapeal
  Üritusel saab osaleda kohapeal (piiratud arv) Riia 23b – 105 (Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Biokeskuse suur auditoorium) ja veebis UTTV videosilla vahendusel.  Kui soovid üritusest kohapeal osa võtta, siis palun saada hiljemalt 25.11.2020 e-mail aadressile kadi.erik@ut.ee.

Lisateave:
Kadi Erik

välisrahastuse koordinaator
grandikeskus
Tartu Ülikool
737 6273
kadi.erik@ut.ee