TÜ Kliinikumis toimus 25.novembril 2019 EIT Health infopäev eesmärgiga tutvustada EIT Health rahastusvõimalusi teadusprojektide elluviimiseks.   

EIT Health pakub enam kui 20 erinevat rahastusmeedet, et viia turule uued ja innovaatilised lahendused, koolitada erinevaid osapooli, parandada protsesse meditsiini ja tervise valdkonnas ning edendada ettevõtlust. Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Kliinikum on EIT Healthi ametlikud partnerid.

Infopäeval esinesid:

  • EIT Health Skandinaavia innovatsioonijuht Eestis Merike Leego, kes rääkis EIT Health toetusvõimalustest uuendusliku idee turule toomisel ja/või spetsialistide koolitamisel. (“How EIT Health can support you in bringing your innovative idea to the market or in training students/professionals to implement new health solutions into everyday practice?”)
  • Efficient Innovation strateegilise turunduse ja innovatsiooni konsultant Laetitia Tournebize, kes andis ülevaate EIT Health taotlustest ja jagas nõuandeid, mida tähele panna eduka taotluse esitamiseks. (“Mastering the good practices of EIT Health calls. How to optimize and strengthen EIT Health proposals.”)
  • Kliiniliste uuringute keskuse tegevjuht Katrin Kaarna, kes tutvustas uuringukeskuse kompetentsi ja andis ülevaate kliinilste uuringute põhimõtetest, läbiviimise korrast. (“Clinical Research Centre´s support while preparing research grants.”) 

      Esinejate ettekanded