Uuringu on kooskõlastanud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee ja Ravimiamet.

Uuringut rahastab Sotsiaalministeerium.

Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kliinikum ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla viivad läbi pilootuuringu kliinilises ravimuuringus, kus uuritakse koroonaviirusinfektsioonist paranenud isikute vereplasma kasutamist raske koroonaviirusinfektsiooni diagnoosiga patsientide ravis.

Koroonaviirusinfektsioon on kiiresti leviv infektsioon. Haigestunutest 10 % vajavad haiglaravi ja 3 -5 % vajavad intensiivravi. Käesoleval hetkel ei ole teada ühtegi ravimit, millega oleks võimalik viiruse paljunemist haigestunu organismis pidurdada. Kuid on teada, et samast viirusinfektsioonist paranenud isiku organismis on tekkinud selle viiruse vastased spetsiifilised antikehad, mida on võimalik kasutada haigete raviks. Need antikehad ringlevad verega Teie organismis ning neid on sealt võimalik vereplasma annetuse teel koguda.

Kes kuuluvad uuringu meeskonda?

Uuringut juhivad dr Juri Karjagin (Tartu Ülikooli anestesioloogia ja intensiivravi dotsent ja Tartu Ülikooli Kliinikumi anestesioloogia osakonna juhataja) ja dr Ain Kaare (Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakonna juhataja). Uuringu meeskonda kuuluvad teadlased Tartu Ülikoolist, Tartu Ülikooli Kliinikumist ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglast.

     
 Ain Kaare

Tartu Ülikooli Kliinikum

 Juri Karjagin

Tartu Ülikool,
Tartu Ülikooli Kliinikum
_____________

 Joel Starkopf

Tartu Ülikool,
Tartu Ülikooli Kliinikum
_____________

     
 Helve König

Tartu Ülikooli Kliinikum

 Pärt Peterson

Tartu Ülikool

 Katrin Kaarna

Tartu Ülikool,
Tartu Ülikooli Kliinikum

     
 Kai Kisand

Tartu Ülikool

 Kadri Tamme

Tartu Ülikooli Kliinikum

 Margus Planken 

Põhja-Eesti Regionaalahaigla

     
Karolin Toompere

Tartu Ülikool

Tatjana Plahhova

Põhja-Eesti Regionaalahaigla

Ave Lellep

Põhja-Eesti Regionaalahaigla

   
 Eva Žusinaite 

Tartu Ülikool

Aigar Ottas

Tartu Ülikool,
Tartu Ülikooli Kliinikum

 Hans-Erik Ehrlich

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

  Liivi Maddison

Tartu Ülikooli Kliinikum

 Dina Ljahh

Põhja-Eesti
Regionaalahaigla

Helen Ilumets 

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

 Eva Luide

Põhja-Eesti Regionaalahaigla

 

Katrin Mähar 

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium