Uuringu on kooskõlastanud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee.
Uuringut rahastab Eesti Vabariigi Valitsus.

Miks uuringut läbi viiakse?

Uuringu eesmärgiks on väja selgitada SARS-CoV-2 esimese infektsioonilaine järgne COVID-19 seropositiivsete osakaal Eestis. Uuring võimaldab hinnata COVID-19 levimust kogu Eesti ulatuses ning välja selgitada suurema ja väiksema COVID-19 levimusega piirkondi. Uuringu käigus selgitatakse välja SARS-CoV-2 IgG antikehade levimus üldiselt, mis aitab teha teaduspõhiseid otsuseid järgnevate haiguspuhangute lainete ennetamise tegevusteks ja ohjamiseks.

Kuidas uuringut läbi viiakse?

Uuringu eesmärgi täitmiseks:

 • määratakse SARS-CoV-2 seropositiivsete osakaal Eestis tervikuna ja kõigis Eesti maakondades;
 • võrreldakse omavahel antikehadel põhinevat COVID-19 levimust ja PCR testidel põhinevat riiklikult registreeritud COVID-19 nakatumist;
 • võrreldakse SARS-CoV-2 levimust erinevates vanuserühmades.

Viiakse läbi läbilõikeline üle-eestiline serolevimusuuring, kasutades SYNLAB Eesti laboritesse perearstikeskustest saadetud seerumeid. Uuringuks kasutatak

se tavapärastest kliinilistest uuringutest üle jäänud jääkvereseerumeid.

Uuringusse hõlmatakse kõikide maakondade perearstikeskuste patsientide vereseerumid kuni vastava maakonna jaoks kalkuleeritud valimi suuruse täitumiseni. Uuringu käigus on planeeritud analüüsida 3400 vereseerumit –  igast Eesti maakonnast 200 vereseerumit, v.a Saare maakond (planeeritud analüüsida 600 vereseerumit).

Uuringu kulgemise ülevaade

Andmed seisuga 24.09.2020.* Saare maakonnast (erinevalt teistest maakondadest) kogutakse 600 proovi.

Tulemused

 • Immuunkromatograafilise kiirtestiga analüüsiti kokku 3283 seerumit. SARS-CoV-2 IgG-positiivseid kokku 29   (0,9% uuritavatest) , sealhulgas:
  Saare mk         n = 19    (4,0%)
  Harju mk         n = 4      (1,8%)
  Rapla mk        n = 2      (0,9%)
  Võru mk          n = 1     (0,5%)
  Jõgeva mk       n = 1     (0,5%)
  Lääne-Viru     n = 1     (0,5%)
  Tartu mk         n = 1     (0,5%)
  Ülejäänud 8 maakonna uuritavate hulgas IgG-positiivseid ei tuvastatud.
 • LIPS meetodiga tuvastati antikehi 93% immuunkromatograafilise testiga positiivseks osutunud juhtudest ning kõik LIPS analüüsiga antikehade osas negatiivseks osutunud juhud olid ka immuunkromatograafilise meetodiga IgG antikehade osas negatiivsed.
 • Perearstidelt saadi nõusolek kokku 19 IgG seropositiivseks osutunud terviseandmete täpsustamiseks, perearstide poolt saadetud andmete alusel oli uuritaval perioodil neist 5 isikul (26%) diagnoositud COVID-19 ning lisaks veel 5 isikul (26%) esines COVID-19 iseloomulikke sümptomeid.

Kokkuvõte

 • Sarnaselt paljudele teistele riikidele oli suvel 2020 Eesti SARS-CoV-2 serolevimus madal, isegi haiguse epitsentriks olnud Saaremaal.
 • Seega oli suur osa populatsioonist sügisel 2020 vastuvõtlik SARS-CoV-2 infektsioonile.
 • Serolevimus kõigis vanusrühmades oli sarnane, kuigi uuringu ajal oli PCR põhjal levimus kõrgem vanemates vanusrühmades.
 • Suur osa seropositiivsetest olid olnud asümptomaatilised.

Kes kuuluvad uuringu meeskonda?

KoroSero-EST-2 uuringut juhib Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi peremeditsiini dotsent dr Marje Oona. Uuringu meeskonda kuuluvad teadlased Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudistbio- ja siirdemeditsiini instituudistperemeditsiini ja rahvatervishoiu instituudist ja Tartu Ülikooli Kliinikumist.

     

Marje Oona

Tartu Ülikool

Irja Lutsar

Tartu Ülikool

Paul Naaber

SYNLAB Eesti,
Tartu Ülikool

     

Merit Pauskar

Tartu Ülikool
­­

Karolin Toompere

Tartu Ülikool
­­

Piia Jõgi

Tartu Ülikool,
Tartu Ülikooli Kliinikum

   

Katrin Kaarna

Tartu Ülikool,
Tartu Ülikooli Kliinikum

Freddy Lättekivi

Tartu Ülikool,
Tartu Ülikooli Kliinikum