Uuringu on kooskõlastanud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee ja Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu.
Uuringut rahastab Eesti Vabariigi Valitsus.

Miks uuringut läbi viiakse?

Maailmas, sealhulgas Eestis, ei ole täpselt teada, kui palju inimesi on koroonaviirusega nakatunud ja/või sellest põhjustatud haiguse läbi põdenud. Igapäevaselt vaktsineeritakse Eestis tuhandeid inimesi koroonaviiruse vastu. Nii haiguse läbi põdemise järgselt kui ka vaktsineerimise tagajärjel tekivad inimese organismis antikehad, mis kaitsevad inimest uuesti nakatumise eest. Kui haiguse suhtes on antikehad väga paljudel inimestel, siis haigustekitaja ei suuda ühiskonnas enam levida ja haigus taandub. KoroSero-EST-1 uuringus, mis toimus ajavahemikul 11.05.-31.07.2020 leidsime, et Harjumaal oli koroonaviiruse serolevimus 1,5% (95%UV 0,9-2,5) ja Saaremaal 6,3% (95%UV 5,0-7,9). Karjaimmuunsuse saavutamiseks võiks seropositiivseid olla vahemikus 50-80%. Hindamaks, milline on seropositiivsete osakaal Eesti elanike hulgas üks aasta pärast pandeemia algust viivad Tartu Ülikooli teadlased koostöös SYNLAB-iga läbi seroepidemioloogilise uuringu KoroSero-EST-3.

Kuidas uuringut läbi viiakse?

Üle-eestiline serolevimusuuring viiakse läbi kasutades SYNLAB laboritesse perearstikeskustest saadetud pseudonüümitud vereseerumeid, mis on tavapärastest kliinilistest uuringutest üle jäänud. Tartu Ülikooli teadlaste edastatakse vaid uuritava vanus, sugu, verevõtu kuupäev ning perearstikeskus, kust seerum SYNLAB laborisse saadeti. Vereseerumitest määratakse SARS-CoV-2 antikehade olemasolu SYNLAB laboris. Uuringusse hõlmatakse  kokku umbes 2600 vereseerumit kõigist Eesti maakondadest ja kõigist vanusgruppidest (inimesed vanuses 0-100 aastat).

Digilugu haldavast Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusest tehakse kõigi uuritavate kohta päring digilukku, et selgitada välja SARS-CoV-2 positiivse PCR analüüsiga ja COVID-19 suhtest vaktsineeritute osakaal.

Uuringuetapid

Vereseerumite kogumine: 22.02-31.03.2021
Vereseerumite ja andmete analüüsimine: 15.03-15.06.2021
Andmete raporteerimine: 15.04-01.09.2021

Kes kuuluvad meeskonda?

KoroSero-EST-3 uuringut juhib dr Piia Jõgi, kes on Tartu Ülikooli lastenakkushaiguste lektor ja Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku arst-õppejõud pediaatria alal.

Uuringu meeskonda kuuluvad uuringukeskuste teadlased Tartu Ülikooli  kliinilise meditsiini instituudist, bio- ja siirdemeditsiini instituudist,  peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudist ning SYNLAB Eestist.

Piia Jõgi

Tartu Ülikool,
Tartu Ülikooli Kliinikum

Irja Lutsar

Tartu Ülikool

Paul Naaber

SYNLAB Eesti,
Tartu Ülikool

Katrin Kaarna

Tartu Ülikool,
Tartu Ülikooli Kliinikum

Aigar Ottas

Tartu Ülikool,
Tartu Ülikooli Kliinikum

Karolin Toompere

Tartu Ülikool

Hiie Soeorg

Tartu Ülikool