• COVID-19 aktiivne seireprogramm
  • Ekstrakorporaalne membraanoksügenisatsioon 2019. aasta koroonaviiruse ägeda respiratoorse haiguse korral (ECMOCARD)
  • SARS-COV2 viiruse diagnostiliste ning terapeutiliste lahenduste uuring
  • COVID-19 haigusega hospitaliseeritud patsientide epidemioloogilised ja kliinilised näitajad haiguse raskusastme järgi
  • Covid-19 uute diagnostiliste ja prognostiliste biomarkerite leidmine ja kliiniline valideerimine
  • COVID-19 patsientide riskide, ravi ja pika-ajaliste järelmõjude uuringuplatvorm ja uuringud