Coronavirus SARS-CoV-2 seroepidemiology in Estonia (a test-study in two different areas). KoroSero-EST-1. Click to read more.

Background: A novel coronavirus (SARS-CoV-2) was detected in the end of 2019 in China, which causes coronavirus disease (COVID-19). The novel virus quickly spread around the globe, including to Estonia, and in March 2020 the World Health Organization (WHO) declared the coronavirus outbreak a pandemic.

While some cases can have moderate to severe symptoms, previous studies suggest that a large proportion of cases have mild symptoms or are completely asymptomatic. Using data gathered only from PCR tests will not accurately reflect the amount of people actually infected, as people with mild or no symptoms will likely not be tested, and even some moderate to severe cases may be untested if they choose to not seek medical attention. Thus to accurately assess the amount of people infected by SARS-CoV-2, it is required to conduct a population based seroepidemiologic study where antibodies specific to the virus are measured.

There are many COVID-19 studies in progress, however there is very little published data available on the prevalence of COVID-19 antibodies. To assess the prevalence of SARS-CoV-2 antibodies in all of Estonia we will first conduct a test-study in two Estonian regions, Saaremaa and Harjumaa. Saaremaa has been the most affected region in Estonia, with 164.9 confirmed COVID-19 cases per 10 000 of the local population, which is more than 10 times above the national average (13,1 cases per 10 000, as of 10th of May 2020). Harjumaa has 10.3 cases per 10 000, which is similar to the national average, and the population chosen (mostly from the capital, Tallinn) provides a good urban comparison to the more rural population of Saaremaa.

Results from the test-study are required to plan adequate sample sizes for a population-based SARS-CoV-2 serosurvey.

Goals:
• Assess the extent of the epidemic in the two studied regions in Estonia, and to plan sample sizes for a population-based SARS-CoV-2 serostudy;
• Determine the prevalence of SARS-CoV-2 antibodies in different age groups;
• Evaluate the proportion of people who had COVID-19 with mild or no symptoms.

Methods: For the cross-sectional seroepidemiologic study, we selected an age-stratified randomized sample of patients from two family practitioners’ offices (Järveotsa in Harjumaa and Kuressaare in Saaremaa). A total of 2180 participants were selected, with 120 participants per age group (9 groups for each of the 2 offices, groups consisting of ages 0- 9, 10-19, … , 70-79, 80-100 years). Participants or their legal guardians will be asked to fill out a questionnaire regarding their demographic and medical data, including contact with COVID-19 and possible symptoms. The participant can fill the survey themselves using the REDCap web application, or with the help of medical personnel. Blood sera will be gathered and SARS-CoV-2 IgM and IgG antibodies will be measured using ELISA methodology. We expect to finish collecting and analyzing the sera by the end of August 2020.

Ethical considerations: KoroSero-EST-1 was reviewed and approved by the Research Ethics Committee of the University of Tartu.

Importance of results: This study is important to determine the prevalence of SARS-CoV-2 antibodies in the two regions and to acquire the information required to plan a population-based SARS-CoV-2 seroepidemiologic study. It will also provide insight in the magnitude of the current epidemic and possibly help assess risks of future large-scale outbreaks.

Read article “Coronavirus is ten times more prevalent than previously thought“.
Read article “Seroprevalence of SARS-CoV-2 IgG antibodies in two regions of Estonia (KoroSero-EST-1)“.

Uuringu on kooskõlastanud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee.
Uuringut rahastab Eesti Vabariigi Valitsus.

Miks uuringut läbi viiakse?

Maailmas, sealhulgas Eestis, ei ole täpselt teada, kui palju inimesi on koroonaviirusega nakatunud ja/või sellest põhjustatud haiguse läbi põdenud. Seepärast viivad Tartu Ülikooli teadlased koostöös Saaremaa ja Õismäe perearstidega läbi juuli lõpuni kestvat seroepidemioloogilist uuringut. Uuringu eesmärk on määrata kui suur hulk inimesi on koroonaviirusega kokku puutunud. Selleks määratakse COVID-19 antikehade olemasolu inimese organismis.

Uurimistöö käigus selgitatakse välja koroonaviiruse antikehade levimus kahes Eesti piirkonnas. Saaremaa on uuringusse kaasatud, sest seal on haigestumine COVID-19-sse Eestis kõige ulatuslikum. Teiseks piirkonnaks on valitud juhuslikkuse alusel Õismäe linnaosa, kus haigestumine on tagasihoidlikum. Kahe piirkonna uuringutulemuste võrdlemine on oluline selleks, et teha tasakaalustatud järeldusi ning koguda andmeid üle-eestilise uuringu planeerimiseks.

Lisaks aitab uuringu käigus kogutud informatsioon teha ettevalmistusi võimaliku COVID-19 teise laine edukaks ärahoidmiseks või sellega toimetulemiseks võimalikult väheste piirangutega igapäevases elus. Seega on igal inimesel, keda uuringusse kutsutakse võimalus anda oma panus, et koroonaviiruse levikust tingitud võimalikud tulevased isolatsiooni- ja karantiininõuded oleksid mõistlikus ulatuses.

Kes satuvad valimisse?

Uuringusse kutsutakse Eesti Haigekassa juhusliku valiku alusel 1080 uuritavat Järveotsa perearstikeskuse nimistust  ja 1080 uuritavat Kuressaare perearstikeskuse nimistust. Uuringusse kaasatakse juhuvalimi alusel inimesi kõikidest vanuserühmadest, vastsündinutest kuni 100-aastasteni. Osalema kutsutakse igast kümneaastasest vanusevahemikust 120 inimest, välja arvatud 80–100-aastased, kelle hulgast palutakse uuringus osalema kokku 120 inimest.

Kuidas toimub uuritavate värbamine?

Uuringusse kutsuvad osalejaid kohalikud perearstid telefoni teel. Uuringus osalemine on vabatahtlik. Uuringus saavad osaleda nii eesti kui ka vene keelt kõnelevad isikud. Osalemiseks tuleb täita lühike küsimustik, kus soovitakse näiteks teada, kas inimene on olnud alates märtsikuust haige, kas temalt on koroonaviiruse tuvastamiseks võetud ninaneeluproov ja milline on olnud selle tulemus. Lisaks võetakse uuritavatelt veenivereanalüüs, millest määratakse ELISA testiga koroonaviiruse vastaste antikehade olemasolu.

Täname kõiki patsiente, kes uuringus osalevad.

KKK - korduma kippuvad küsimused

Kuhu peaksite pöörduma kui soovite uuringus osaleda?
Uuringus saavad osaleda vaid valitud inimesed, kellele pakutakse uuringus osalemist nende perearsti poolt. Inimeste juhuslik valik on tehtud Eesti Haigekassa andmebaaside põhjal. Seega Teie ise ei saa uuringus osalemiseks kuhugi pöörduda.

Kui Te ei osutunud uuringusse valituks ja Teid huvitab, kas olete koroonaviirust põdenud, siis on Teil endal võimalik antikehade määramise testi teha tasulisena.

Tasulise uuringuna saab testi teha

 • SYNLAB laborites ja vastuvõtukohtades alates 11.maist, kokku kümnes linnas üle Eesti. Analüüsi hind on 18.50 eurot, millele lisandub verevõtutasu 5 eurot. Loe täpsemalt. Analüüsi saab eelnevalt tellida interneti teel või teha seda kohapeal, verevõtuks aega broneerima ei pea.
 • Tartu Ülikooli Kliinikumi Ühendlaboris alates 18. maist tööpäeviti ajavahemikul kell 12:00 – 16:00. Registratuuris tuleb täita saateleht, analüüsi hind on 13.21 eurot. Verevõtt toimub Ühendlabori verevõturuumis 2. korrusel (Puusepa 8 – J2109) jälgides 2+2 reeglit.

Saite oma perearstilt kõne KoroSero-EST-1 uuringus osalemiseks. Kuidas see uuring Teie jaoks siiski täpselt käib?
Kui Te kinnitasite telefoni teel uuringus osalemissoovi, siis perearst saatis Teile e-kirja (saatja no-replay@redcap.ut.ee) teemaga „Teadva nõusoleku vorm“. Selles kirjas tutvustatakse Teile veelkord uuringut ja antakse juhised teadusuuringus osalemise kohta. Kirja lõpus peate veelkord kinnitama oma soovi uuringus osaleda. Seejärel tuleb Teile samalt saatjalt uus kiri, mille pealkiri on „Küsimustik“. Palun täitke see küsimustik ära. Seejärel lähete oma perearstikeskusesse visiidile (eelnevalt kokkulepitud päeval ja kellaajal), kus Teilt võetakse üks veenivere analüüs.

Mida veenivere analüüsist määratakse?
Veenivere analüüsist määratakse SYNLAB Eesti Tallinna laboris uue koroonaviiruse SARS-CoV-2 antikehade tase. See näitab, kas Te olete kokku puutunud uue koroonaviirusega.

Kas peaksite uuringus osalema ka siis, kui te ei ole sel talvel ja kevadel üldse haige olnud?
Kindlasti. Mõnikord kulgeb koroonaviirus SARS-coV-2 poolt põhjustatud haigus COVID-19 väga kergelt, nii et Te ei pruugi märgatagi, et Te haige olite.

Kuidas ma saan teada vereproovi vastuse?

 • tõenäoliselt Teie perearst helistab Teile ja annab teada vereanalüüsi vastuse
 • Te ise saate vaadata vastust oma Digiloost (digilugu.ee)
 • Te saate ise helistada oma perearstile
 • no-replay@redcap.ut.ee saadab Teile vastuse

Miks koroonaviiruse haigestumust uuritakse kui haigusjuhte on jäänud juba väga väheks?
KoroSero-EST-1 uuringu käigus määratakse inimeste vereanalüüsist koroonaviiruse vastased antikehad. Need näitavad, kas inimene on sel talvel või kevadel koroonaviirusega kokku puutunud. Kuna koroonaviiruse poolt põhjustatud haigus COVID-19 võib kulgeda väga raskelt, keskmiselt või täiesti sümptomite vabalt, siis sellise antikehade uuringuga ehk seroloogilise uuringuga saab välja selgitada kõik inimesed, kes on haigustekitajaga kokku puutunud.
Seroloogilised uuringuid tehakse kui ägedast haigestumisest on vähemalt kaks nädalat möödas, seetõttu on hetkel õige aeg vastavat uuringut läbi viia.

Mida tähendab KoroSero-EST?
KoroSero-EST on lühend sõnadest koroonavriirus (koro), seroloogia (sero) ja Estonia (EST). Seroloogia tähendab antikehade määramist inimeste vereanalüüsist.

Kui Teil tekib veel küsimusi, siis kust saate lisateavet?

 • Teie perearstilt Järveotsa või Kuressaare perearstikeskusest
 • Järveotse perearstikeskuse KoroSero-EST uuringu infoliinilt, tel: 674 7240
 • e-posti teel uuringugrupi liikmete käest (Piia.Jogi@kliinikum.ee või Hannes.Vaas@kliinikum.ee

Uuringuetapid

Uuritavate uuringusse haaramine: 11.05.2020 – 31.07.2020
Andmete analüüs: 25.05.2020 – 31.12.2020
Andmete raporteerimine: 01.06.2020 – 31.12.2020

Uuringu kulgemise ülevaade

Andmed seisuga 04.08.2020.
*analüüsitud vereproovide andmed seisuga 03.08.2020

Tulemused

Loe uuringu KoroSero-EST-1 tulemuste pressiteadet.

Uuringu tulemused ja kokkuvõte loe rohkem.

Tulemused:

 • Uuringusse kutsuti 3608 uuritavat (Järveotsa PAK-ist 1928 ja Kuressaare PAK-ist 1680).
 • Uuringus nõustus osalema 1958 uuritavat, st 54% kutsututest.
 • Järveotsa PAK-ist osales uuringus 1006 uuritavat, neist seropositiivseid oli 14, st serolevimus oli 1,5% (95% UV 0,9-2,5%). Tõenäoliselt oli suvel 2020 üle-eestiline (v.a. Saaremaa) SARS-CoV-2 serolevimus Järveotsa PAK-is leitule sarnane.
 • Kuressaare PAK-st osales uuringus 952 uuritavat, neist seropositiivseid oli 59, st serolevimus oli 6,3% (95% UV 5,0-7,9%). Kuressaare PAK-is oli serolevimus umbes neli korda kõrgem kui Järveotsa PAK-is.
 • Mõlemas PAK-is oli serolevimus sarnane meeste ja naiste hulgas ning erinevates vanusgruppides, kuigi uuringu ajal oli PCR analüüsi põhjal levimus kõrgem vanemates vanusrühmades.
 • Vastavalt täidetud küsimustikele olid umbes 80% seropositiivsetest olnud asümptomaatilised.
 • Ligi 40% seropositiivsetest said seropositiivse vastuse tõenäoliselt üllatusena, kuna vastavalt küsimustikele olid nad olnud asümptomaatilised, neil ei olnud tehtud eelnevalt SARS-CoV-2 PCR testi või kui oli tehtud, siis oli see olnud negatiivne ning neil ei olnud teadaolevat kontakti SARS-CoV-2 positiivse inimesega.
 • Infektsiooni suremuse määr oli Tallinnas 0,1% (95% UV 0,0-0,2%) ja Saaremaal 1,3% (95% UV 0,4-2,1%).
 • Antikehadel põhinev hinnanguline infektsiooni levimus oli Harjumaal umbes 13 korda ja Saaremaal umbes neli korda kõrgem kui näitas PCR analüüsidel põhinev riiklik statistika, millest järeldub, et suur osa seropositiivsetest olid olnud asümptomaatilised.
 • Uuringus tuvastasime antikehad 73 uuritaval. LIPS meetod tuvastas antikehad kõigil uuritavatel (100%), SYNLAB Eesti OÜ-s kasutatav testi süsteem tuvastas antikehad 71 uuritaval (97,3%), neutraliseerivad antikehad oli olemas 60 uuritaval (82,2%) ning Biosensor IgG test tuvastas antikehad 44 uuritaval (60,3%).

 

Kokkuvõte:

 • Sarnaselt paljudele teistele riikidele oli suvel 2020 Eesti SARS-CoV-2 serolevimus madal, isegi haiguse epitsentriks olnud Saaremaal.
 • Seega oli suur osa populatsioonist sügisel 2020 vastuvõtlik SARS-CoV-2 infektsioonile.
 • Serolevimus kõigis vanusrühmades oli sarnane, kuigi uuringu ajal oli PCR põhjal levimus kõrgem vanemates vanusrühmades.
 • Suur osa seropositiivsetest olid olnud asümptomaatilised.

Kes kuuluvad uuringu meeskonda?

KoroSero-EST-1 uuringut juhib dr Piia Jõgi, kes on Tartu Ülikooli lastenakkushaiguste assistent ja Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku arst-õppejõud pediaatria alal. Uuringu meeskonda kuuluvad uuringukeskuste perearstid Järveotsa ja Kuressaare Perearstikeskustest ning teadlased Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudist, bio- ja siirdemeditsiini instituudist, peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudist.

     
A Piia Jõgi

Tartu Ülikool,
Tartu Ülikooli Kliinikum
AAAAAAAAAA

 Mari Soots

Kuressaare
Perearstikeskus

 Diana Ingerainen

Järveotsa
Perearstikeskus

     

Hannes Vaas

Tartu Ülikooli Kliinikum

 Irja Lutsar

Tartu Ülikool

Pärt Peterson

Tartu Ülikool

     
Paul Naaber

SYNLAB Eesti OÜ

 Karolin Toompere

Tartu Ülikool

Katrin Kaarna

Tartu Ülikool,
Tartu Ülikooli
Kliinikum

 
Freddy Lättekivi

Tartu Ülikool,
Tartu Ülikooli Kliinikum