Uuringu on kooskõlastanud Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee.

Miks uuringut läbi viiakse?

COVID-19 haigusesse nakatumisohus on ulatusliku leviku tõttu kõik elanikkonna grupid, kaasa arvatud rasedad. Uuringut viiakse läbi, et teada saada, kuidas mõjutab konkreetne haigus raseduse kulgu ja sünnitust ning loote arengut ja vastsündinu adaptatsiooni.

Uuringu eesmärgiks on koguda ja analüüsida andmeid SARS-CoV-2 positiivsetel sünnitajatel COVID-19 haigusnähtude esinemise, sünnituse kulu, vastsündinu kohanemise ja lapse terviseseisundi kohta 14 päeva jooksul. Uuringu eesmärk on kirjeldada võimalikke seoseid ema nakatumise ning sünnituse kulu ja vastsündinud lapse seisundi vahel.

Uurimuse läbiviimine on oluline, sest võimaldab alustada andmeanalüüsiga paralleelselt andmekogumisega, mis võib osutuda vajalikuks kliiniliste otsuste toetamisel COVID-19 epideemia pika kulu korral.

Kes kaasatakse uuringusse?

Uuringusse kaasatakse kõik uuringus osalevates haiglates nõusoleku andnud sünnitavad naised, kellel hospitaliseerimisel või sellele eelnenud 7 ööpäeva jooksul (juhtudel kui hospitaliseerimisel testi ei korrata) on tuvastatud COVID-19 viirusinfektsioon (tuvastatud ninaneelukaapest, kurgukaapest, rögast ja/või bronhioalveolaarlavaaži vedelikust) ning nende emadelt sündinud lapsed.

Uuringus osalemine on vabatahtlik. Uuringus osalemine ei mõjuta mingil moel sünnitaja ja tema lapse (laste) ravi ning jälgimist.

Uuringus osalejate arv sõltub epideemia kulust.

Kuidas toimub uuritavate värbamine?

Raviarst kaasab sünnitaja uuringusse ja võtab informeeritud nõusoleku tema ja tema vastsündinud lapse (laste) uuringus osalemiseks ning isikuandmete turvaliseks ja anonüümiseeritud töötlemiseks.

Juhtudel, mil sünnitaja seisund ei võimalda hospitaliseerimisel anda uuringus osalemiseks informeeritud nõusolekut, ei kaasata sünnitajat uuringusse. Kirjeldatud juhtudel informeeritakse sünnitajat uuringust koheselt, kui tema seisund seda võimaldab. Seejärel langetab sünnitaja otsuse enda ja oma vastsündinud lapse (laste) osaluse kohta uuringus.

Uuringu lõppedes uuringuga seotud koodivõti hävitatakse ja uuringus kogutud andmeid säilitatakse ainult anonümiseeritud kujul.

Kes kuuluvad uuringu meeskonda?

Uuringut juhib dr Külli Erlang, kes on günekoloog ja juhtivarst Ida-Tallinna Keskhaiglas. Uuringu meeskonda kuuluvad arstid ja spetsialistid Ida-Tallinna Keskhaiglast, Pärnu Haiglast, Ida-Viru Keskhaiglast, Tartu Ülikoolist ja Tartu Ülikooli Kliinikumist.

Külli Erlang

Ida-Tallinna Keskhaigla

Kadi Ploom

Ida-Tallinna Keskhaigla

Kaili Nisu

Ida-Tallinna Keskhaigla

Annika Tiit-Vesingi

Ida-Tallinna Keskhaigla

Marika Tammaru

Ida-Tallinna Keskhaigla

Joel Lumpre

Ida-Tallinna Keskhaigla

Kristiina Rull

Tartu Ülikool,
Tartu Ülikooli Kliinikum

Sirje Kõvermägi

Tartu Ülikooli Kliinikum

Fred Kirss

Tartu Ülikool,
Tartu Ülikooli Kliinikum

Kadri-Liina Vahula

Pärnu Haigla

Ilona Lind

Pärnu Haigla

Roksolana Goshka

Ida-Viru Keskhaigla

 

 

Kairit Klaus

Ida-Tallinna Keskhaigla

Mall Eltermaa

Ida-Tallinna Keskhaigla,
Tartu Ülikool

Birgit Veermäe

Ida-Tallinna Keskhaigla

 

 

Mai Tammaru

Ida-Tallinna Keskhaigla

Liisi Talv

Ida-Tallinna Keskhaigla