Uuringu on kooskõlastanud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee.

Miks uuringut läbi viiakse?

SARS-CoV-2 viiruse poolt põhjustatud COVID-19 haigus esineb esmakordselt ja haiguse immuunvastuse kohta on seni vähe informatsiooni.

Uurimistöö üheks eesmärgiks on kirjeldada, kuidas tekivad SARS-CoV-2 viirusega nakatunud isikutel haiguse käigus kaitsvad antikehad, milline on nende seos oluliste põletikuliste markeritega ning kuidas need seonduvad kaasuvate haigustega.
Uuringu teiseks eesmärgiks on SARS-CoV-2 antikeha sõeltesti välja töötamine nii IgG, IgM kui ka IgA tüüpi antikehade määramiseks.

Usaldusväärsel seroloogilisel testil on hindamatu väärtus edaspidisteks epidemioloogilisteks uuringuteks, et mõista viiruse leviku mehhanisme ja hinnata asümptomaatiliste juhtude osakaalu. Samuti võimaldab väljatöötatav meetod uurida antikehade taseme dünaamikat peale haiguse läbipõdemist.

Kes kaasatakse valimisse? 

Uuringusse kaasatakse kuni 500 COVID-19 diagnoosiga patsienti Tartu Ülikooli Kliinikumist ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglast, kellelt on haiglas diagnoosiks ja raviotsusteks vajalike laboratoorsete analüüside tegemiseks verd võetud. Uuringus kasutatakse nende isikute jääkplasmat, et määrata SARS-CoV-2 vastased antikehad. Jääkplasma on materjal, mis jääb haiglate analüüsilaborites järgi peale haigete diagnoosiks ja ravi jälgimiseks vajalike vere biokeemia laboratoorseid analüüse. Uuring on retrospektiivne ehk materjale ja andmeid uuritakse peale haige lahkumist haiglast.

Uuringusse kaasatakse nende patsientide jääkplasma, kes on alates 15.03.2020 haiglast välja kirjutatud ja kellel on laboratoorselt kinnitatud COVID-19 haigus või kellel on COVID-19 haigus kliiniliselt/epidemioloogiliselt kinnitatud, kuid viirusele ei ole laboratoorset kinnitust või laboratoorset testi pole võimalik teha.

Uuringusse võidakse kaasata ka nende patsientide jääkplasma, kes on raskes terviseseisundis intensiivravi osakonnas, sest antud uuringusse värbamisega ei kaasne uuritavale lisa terviseriske.

Kes kuuluvad uuringu meeskonda?

Uuringut juhib prof Pärt Peterson, kes on Tartu Ülikooli molekulaarimmunoloogia professor ja biomeditsiini osakonna juhataja.  Uuringu meeskonda kuuluvad teadlased Tartu Ülikooli Kliinikumist, Põhja-Eesti Regionaalhaiglast ja Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudist, genoomika instituudist ning kliinilise meditsiini instituudist.

     

 Pärt Peterson

Tartu Ülikool
aaaaAAaAA

 Kai Kisand

Tartu Ülikool
aaAAaaaaaAAa

 Liina Tserel 

Tartu Ülikool
aaAAaaaaaAAa

     

 Liis Haljasmägi

Tartu Ülikool

Lili Azin Milani

Tartu Ülikool

 Reedik Mägi

Tartu Ülikool

     

Irja Lutsar

Tartu Ülikool

     Anu Tamm

Tartu Ülikooli Kliinikum

 Merje Tikk

Tartu Ülikooli Kliinikum

     
 Marge Kütt

Põhja-Eesti
Regionaalhaigla

Anu Planken

Põhja-Eesti
Regionaalhaigla

Katrin Kaarna

Tartu Ülikool,
Tartu Ülikooli Kliinikum

 Helen Ilumets 

Põhja-Eesti
Regionaalhaigla

Hanna-Liisa Soll

Tartu Ülikooli Kliinikum