Uuringu on kooskõlastanud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee.


Miks uuringut läbi viiakse?

SARS-CoV-2 viiruse poolt põhjustatud COVID-19 haigus esineb esmakordselt ning COVID-19 haiguse immuunvastuse ja selle geneetika kohta on seni vähe informatsiooni. Viirusesse nakatunud isikutel on haiguse kulg äärmiselt varieeruv, kuid selle põhjused on teadmata. Esineb nii väga kerget ja ka teadmata ulatuses asümptomaatilist kulgu kui ka rasket ja letaalset kulgu. 10 – 20% hospitaliseeritud patsientidest satub kriitilisse seisu, mille põhjuseks arvatakse olevat immuunsüsteemi pidurdamatu reaktsioon. Immunoloogilised ja geneetilised parameetrid, mis aitaks rasket kulgu prognoosida, on siiani tuvastamata.

Uuring võimaldab saada uut olulist teaduslikku informatsiooni COVID-19 patogeneesi mõistmiseks.

Uurimistöö eesmärk on on leida ja kirjeldada immunoloogilisi ja geneetilisi faktoreid, mis mõjutavad SARS-CoV-2 viirusega nakatunud isikute immuunvastust, haiguse kulu varieeruvust ja võimalikke tüsistusi ning nende geneetilisi põhjusi.

Uuringu alaeesmärk on SARS-CoV-2 antikeha sõeltesti välja töötamine nii IgG, IgM kui ka IgA tüüpi antikehade määramiseks. Usaldusväärsel seroloogilisel testil on hindamatu väärtus edaspidisteks epidemioloogilisteks uuringuteks, et mõista viiruse leviku mehhanisme ja hinnata asümptomaatiliste juhtude osakaalu. Samuti võimaldab väljatöötatav meetod uurida antikehade taseme dünaamikat peale haiguse läbipõdemist.

Kes kaasatakse valimisse? 

Uuringusse kaasatakse kuni 6000 COVID-19 diagnoosiga patsiendi ja nende kontaktsete terviseandmed ning proovid (jääkplasma, -rakumassid ja ninaneelu kaape proovide jäägid). Uuringu analüüsimaterjaliks kasutatakse haiglate ja SYNLABi laborisse jäänud proovide jääke. Jääkveri, -plasma ja -rakumassid on materjal, mis jääb haiglate analüüsilaborites järgi peale haigete diagnoosiks ja ravi jälgimiseks vajalike vere biokeemia laboratoorseid analüüse. Jääkrakkudest moodustavad suure osa leukotsüüdid, millest on võimalik eraldada DNA-d geneetiliseks analüüsiks, nagu ka ninaneelu kaape proovide jääkidest.

Uuringusse lülitatakse kuni 1000 COVID-19 diagnoosiga patsiendi proovi Tartu Ülikooli Kliinikumist ja Kuressaare Haiglast ning kuni 5000 SYNLABis testitud proovi.

Uuringusse kaasatakse nende patsietide proovid,

  • kes on alates  märtsist 2020 uuringus osalevast haiglast välja kirjutatud ja kellel on laboratoorselt kinnitatud COVID-19 haigus või kellel on COVID-19 haigus kliiniliselt/epidemioloogiliselt kinnitatud, kuid viirusele ei ole laboratoorset kinnitust või laboratoorset testi pole võimalik teha.
  • kellel on alates märtsist 2020 SYNLABis qPCR-i meetodiga COVID-19 suhtes testitud ninaneelu kaape proov osutunud positiivseks või kes on kokku puutunud COVID-19 haigega, kuid tema proov on osutunud negatiivseks või kelle vereproov on osutunud positiivseks SARS-CoV-2 antikehade suhtes.

Uuringusse võidakse kaasata ka nende patsientide proovid, kes on raskes terviseseisundis intensiivravi osakonnas, sest antud uuringusse värbamisega ei kaasne uuritavale lisa terviseriske.

 

Joonisel on kujutatud haiglates ja SYNLABis kogutud proovide tüübid ning nende analüüs Tartu Ülikooli vastavates laborites. Uuringu lõppedes uuringuga seotud koodivõti hävitatakse ja uuringus kogutud andmeid säilitatakse ainult anonümiseeritud kujul.

Kes kuuluvad uuringu meeskonda?

Uuringut juhivad Lili Azin Milani (Tartu Ülikooli epi- ja farmakogenoomika juhtivteadur ning Eesti geenivaramu teaduskesuse asedirektor) ja prof Pärt Peterson (Tartu Ülikooli molekulaarimmunoloogia professor ja biomeditsiini osakonna juhataja). Uuringu meeskonda kuuluvad teadlased Tartu Ülikoolist, Tartu Ülikooli Kliinikumist, Põhja-Eesti Regionaalhaiglast, Kuressaare haiglast ja SYNLABist.

     
 Lili Azin Milani

Tartu Ülikool

 Pärt Peterson

Tartu Ülikool

 Kai Kisand

Tartu Ülikool

     
 Liina Tserel

Tartu Ülikool

 Liis Haljasmägi 

Tartu Ülikool

 Reedik Mägi

Tartu Ülikool

     

Irja Lutsar

Tartu Ülikool
____________

Katrin Kaarna

Tartu Ülikool,
Tartu Ülikooli Kliinikum

 Anu Tamm

Tartu Ülikooli Kliinikum

     
 Merje Tikk 

Tartu Ülikooli Kliinikum

 Marge Kütt 

Põhja-Eesti
Regionaalhaigla

 Anu Planken 

Põhja-Eesti
Regionaalhaigla

     
 Paul Naaber 

SYNLAB Eesti,
Tartu Ülikool

 Edward Laane

Kuressaare Haigla

 Andres Metspalu

Tartu Ülikool

 

 Maarja Lepamets

Tartu Ülikool

 Steven Smit

Tartu Ülikool

Jaana Pesukova

Kuressaare Haigla

Helen Ilumets

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Hanna-Liisa Soll

Tartu Ülikooli Kliinikum