Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kliiniliste uuringute keskus annab teada, et uurimistoetuste andmebaas kodulehel on täienenud COVID-19 seoseliste rahastusvõimaluste infoga.

Lisainformatsiooni ja küsimuste korral võib pöörduda:

Ana Rebane, PhD
ana.rebane@ut.ee

Helen Vaher
helen.vaher@ut.ee

Katrin Kaarna, MD
katrin.kaarna@ut.ee
katrin.kaarna@kliinikum.ee
Tel. 737 4119