Eesti Lasteuuringute Võrgustik (ELAV) ja Kliiniliste uuringute keskus kohtusid Euroopa kliiniliste lasteuuringute koostöövõrgustiku conect4children (c4c) esindaja ja projektijuhi prof Mark Turneriga, 27. novembril 2019 Tartus. Külastusvisiidi eesmärk oli arutada Eesti osalemise edusamme Euroopa lasteuuringute võrgustikus ja planeerida edaspidiseid tegevusi, tihendada suhtlust kohalike keskustega ning tutvuda projekti elluviimise korraldusliku poolega.

Koosolekul andsid praegusest lasteuuringute läbiviimise korrast ja seotud keskustest ülevaate ELAV-i esimees prof Irja Lutsar ja prof Tuuli Metsvaht ning Kliiniliste uuringute keskuse tegevjuht dr Katrin Kaarna. Prof Mark Turner (pildil) tunnustas Kliiniliste uuringute keskuse infrasturktuuri ja lasteuuringutes osalevate haiglate töökorraldust ning kooridneerimise võimet.

Loe ka kevadel Tallinnas toimunud Baltimaade koostöö kohtumisest.