Läheneb tähtaeg Balti-Ameerika Vabaduse Fondi (BAFF)
Research Scholarship
 programmi kandideerimiseks!

Stipendiumprogramm on mõeldud Baltikumi professoritele, teaduritele jt kuni aastaseks iseseisvaks või kollektiivseks teadustöö tegemiseks USA-s (6-12 kuud). Kandidaadil endal tuleb leida vastuvõttev organisatsioon USA-s (ülikool, teadusasutus vmt) ning BAFF stipendium (kuni $ 60,000) aitab katta kõik kulud. Erakordne selle programmi juures
on asjaolu, et stipendium võimaldab kaasa võtta abikaasa, lapsed ja katta nende elamiskulud USA-s. BAFF stipendium ei sea vanusepiiranguid ning oluline pole aeg kui palju on kaitsmisest möödunud.
Vajadusel Kliiniliste uuringute keskus konsulteerib ja aitab vastuvõtja otsimisel.

Programmi saab kandideerida 2 korda aastas – märtsis ja oktoobris.
Järgmised kandideerimise tähtajad: 31.10.2019 ja 31.03.2020


 

 

Täpsema informatsiooni ja küsimuste osas võib pöörduda:

Ana Rebane
Bio- ja siirdemeditsiini instituut
+372 737 4419
ana.rebane@ut.ee

Helen Vaher
Bio- ja siirdemeditsiini instituut
helen.vaher@ut.ee